Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
 • sv
 • en

Kevään 2024 keräyspistekyselyn yhteenveto

Kyselytutkimus paljastaa keräyspisteiden kokemuksia paristo- ja akkukeräyksestä

Paristot ja akut ovat arkipäiväisiä esineitä, joita löytyy monista kodin ja työpaikan laitteista. Niiden asianmukainen kierrätys on tärkeää sekä ympäristön että turvallisuuden kannalta. Paristoja ja akkuja kerätään ympäri Suomea erilaisissa keräyspisteissä, kuten kaupoissa, kouluissa, virastoissa ja jäteasemilla. Recser Oy (Paristokierrätys) on paristojen ja akkujen tuottajayhteisö, joka huolehtii Suomessa paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä lain edellytyksien mukaisesti.

Recser Oy toteutti keväällä 2024 kaksi kyselytutkimusta, toinen lähetettiin keräyspisteille, joissa on oletetusti käytössä paristolaatikot ja toinen keräyspisteille, joissa on käytössään Recser Oy:n tarjoamat tynnyrit. Kyselyissä selvitettiin, mitä keräysastiaa keräyspisteet käyttävät, mihin astia on sijoitettu, kuinka usein noutoja tilataan, kuinka tyytyväisiä keräyspisteet ovat tilausjärjestelmään ja kuljetuksiin, sekä onko keräyksessä sattunut vaara- tai ongelmatilanteita. Kyselyyn vastasi yhteensä 1200 keräyspistettä, joista 85 käytti paristotynnyriä ja 1115 pahvista kuljetuslaatikkoa. Kyselyn tulokset antavat mielenkiintoisen kuvan keräysjärjestelmän ja palvelun nykytilasta ja kehityskohteista.

Positiivista palautetta tilausjärjestelmästä ja asiakaspalvelusta

Kyselyn perusteella suurin osa keräyspisteistä on tyytyväisiä Recser Oy:n palveluihin. Erityisesti tilausjärjestelmä sai kiitosta sen helppoudesta ja nopeudesta. Kyselyihin vastanneista 701 oli tehnyt tilauksen suoraan uudessa tilausjärjestelmässä (noutotilaus.myfetch.fi), joka otettiin käyttöön maaliskuussa 2023. Heidän keskiarvoinen tyytyväisyytensä tilausjärjestelmään oli 8,1 asteikolla 0-10.  Moni vastaaja kertoi, että tilausjärjestelmä on toimiva, selkeä ja kätevä. Lisäksi keräyspisteen ei tarvitse enää tulostaa rahtikirjoja tai kollilappuja. Tässä muutama esimerkki vastaajien kommenteista:

 • ”Tilausjärjestelmä on helppo käyttää ja tyhjät tynnyrit tulee samalla hienosti täysien tilalle.”
 • ”Tilausjärjestelmä on hyvä ja toimii hienosti. Mutta kuljetus kalusto on ollut vähän mitä sattuu ja tarvitsevat trukki apua.”
 • ”Tilaus helppoa ja selkeätä.”
 • ”Tilausjärjestelmä oli kyllä helppo käyttöinen.”
 • ”Tilausjärjestelmä on hyvä ja nopea.”

Myös Recser Oy:n asiakaspalvelu sai positiivista palautetta. Moni kiitti nopeasta ja ystävällisestä palvelusta, joka auttoi ratkaisemaan mahdolliset ongelmat ja kysymykset:

 • ”Hyvin on noudot toimineet ja Recseriltä on saanut nopeasti asiakaspalvelua.”
 • ”Asiakaspalvelu on ollut hyvää ja ystävällistä.”
 • ”Toistaiseksi hyvin toimii. Kiitos teille.”
 • ”Ongelmatilanteissa olette olleet nopeasti yhteydessä ja auttaneet.”
 • ”Kiitos hyvästä yhteistyöstä!”

Noutoprosessin ja tilausjärjestelmän uudistaminen aiheuttivat alkuvaiheessa ongelmia

Kyselyssä tuli myös esiin joitakin kehityskohteita Recser Oy:n palveluista. Useat vastaajat toivat ilmi, että noutojen tilaaminen ja toteutuminen on ollut hidasta, epävarmaa tai sekavaa. Joillakin tilaukset ovat kadonneet järjestelmästä, toisilla noutoja ei ole tehty sovitusti tai niistä ei ole saatu vahvistusta.

Myös tilausjärjestelmässä oli joillakin haasteita. Osa vastaajista ei ollut saanut ID-numeroa tai ei tiennyt, miten sitä käytetään. Osa ei ollut päässyt kirjautumaan järjestelmään tai ei ollut saanut tilausvahvistusta. Osa koki, että tilausjärjestelmä oli hankala tai epäselvä, kun taas toiset kokivat uusituksen helpottaneen tilausprosessia.

Kyselyssä esiin nousseet uudistuksen aiheuttamat haasteet on tunnistettu ja pitkälti korjattu; ID-numeron luominen on nyt nopeampaa ja unohtuneen ID-numeron saa kysyttyä suoraan verkkosivuilta löytyvältä Chatbotilta. Tilausjärjestelmässä ilmenneet viat on nyt myös korjattu ja noutotilaukset ohjautuvat automaattisesti oikealle kuljetusliikkeelle. Noutoajat on asetettu toteutumaan 9 vuorokauden sisällä tilauksesta, jotta saman alueen noudot saadaan koostettua järkeviksi noutoeriksi. Tilauksien koostaminen suuremmiksi noutoeriksi pienentää noutojen aiheuttamia ympäristöhaittoja.

Kehitämme noutoprosessia ja tilausjärjestelmäämme jatkuvasti, jotta palvelusta saadaan mahdollisimman toimiva.

Kehitettävää henkilökunnan ja asiakkaiden ohjaamisessa turvallisempaan keräykseen

Kyselyssä kysyttiin myös, miten keräyspisteet ovat kertoneet asiakkailleen tai kouluttaneet henkilökuntaansa paristojen ja akkujen turvallisesta käsittelystä. Tämä on tärkeää, sillä esimerkiksi litiumioniakkujen väärä käsittely voi aiheuttaa pahimmassa tapauksessa tulipalon. Kyselyyn vastanneista 56 % kertoi käyttävänsä julisteita, 27 % erillistä koulutusta, 17 % verkkokoulutusmateriaalia ja 14 % sähköpostia viestiessään henkilökunnalle paristojen ja akkujen turvallisesta käsittelystä. Lisäksi jotkut kertoivat tiedottavansa asiasta suullisesti, uutiskirjeessä, sisäisellä viestinnällä, työohjeissa tai perehdytyksessä.

Vastaajat kertoivat myös, mitä voisivat tehdä, jotta heidän työnsä paristojen ja akkujen keräyksen osalta olisi helpompaa. Monet toivoivat nopeampia noutoja, parempia ohjeita ja koulutusta, erilaisia keräysastioita ja asiakkaiden valistusta. Huomasimme myös, että monet keräyspisteet eivät ole tietoisia Paristokierrätyksen tarjoamista ilmaisista materiaaleista ja verkkokoulutuksista keräyksen tueksi. Monet olivat tyytyväisiä nykytilanteeseen ja kiittivät Recser Oy:n hyvää palvelua. Kaiken kaikkiaan Paristokierrätys on koettu tärkeäksi ja hyödylliseksi toiminnaksi, joka edistää ympäristönsuojelua ja materiaalien talteenottoa.

Kyselyihin vastanneiden kesken arvottiin yhteensä neljä 50 euron arvoista GoGiftin SuperLahjakortia. Arvonta on pidetty ja lahjakortit toimitettu voittajille.

Recser Oy jatkaa Paristokierrätyksen kehittämistä ja palvelee kaikkia keräyspisteitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Kiitos vielä kaikille kyselyyn vastanneille!