Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

Lakimuutokset kokosivat suurten teollisuusakkujen tuottajat yhteen: ”Vielä aamulla en ymmärtänyt, että meidän on perustettava uusi tuottajayhteisö”

Suurten teollisuusakkujen tuottajat kokoontuivat yhteiseen seminaariin huhtikuun alussa. Seminaarin aiheena oli EU:n uusi akkuasetus ja sen tuottajille tuomat velvollisuudet. Teollisuusakkujen tuottajien on vastattava jatkossa kokonaisvaltaisesti ja yhteisvastuullisesti käytöstä poistettujen akkujen keräyksestä ja kierrätyksestä. Seminaarin jatkokeskusteluissa otettiin ensimmäiset askeleet tuottajayhteisön perustamiseksi.

-Uudet ja kiristyvät tuottajavastuuvaatimukset tarkoittavat muutoksia kaikille tuottajille ja tuottajavastuujärjestelmille. Suurin muutos on edessä niiden isojen teollisuusakkujen tuottajilla, joille ei vielä ole kollektiivista tuottajavastuujärjestelmää. Niiden tuottajilta tullaan edellyttämään yhteistyötä samaan tapaan kuin tuottajat tekevät nykyisin toimivissa tuottajayhteisöissä, sanoi Recser Oy:n hallituksen puheenjohtaja Seppo Tokola tilaisuuden aluksi ja avasi syitä, miksi tilaisuus järjestettiin.

Recser Oy:n organisoima seminaari järjestettiin 9.4.2024 Helsingin Ruoholahden Technopoliksessa. Se kokosi yhteen 36 osallistujaa eri organisaatioista.

Aamupäivän ohjelmassa oli lainsäädännön muutosten ja nykyisten tuottajayhteisöjen esittely. Iltapäivän keskustelutilaisuudessa pohdittiin, mitä käytännön toimia kollektiivisen vastuun toteuttaminen vaatii, ja päätettiin tuottajien ensimmäisistä yhteisistä askelmerkeistä asian edistämiseksi.

Teollisuusakkujen tuottaja, et selviä uusista velvollisuuksistasi yksin!

Suomessa toimii tällä hetkellä neljä tuottajayhteisöä, jotka ylläpitävät lain vaatimukset täyttäviä keräysjärjestelmiä kannettaville paristoille ja akuille, lyijyakuille, alle 25 kiloisille teollisuusakuille, ajoneuvoakuille sekä sähköautojen ajovoima-akuille. Tuottajayhteisöön liittynyt tuottaja ulkoistaa kollektiiviset tuottajavastuuvelvollisuutensa yhteisön hoidettavaksi.

Tuottajayhteisöt tekevät paljon yhteistyötä, mutta kullakin on omat rajatut vastuunsa.

Yhteisöjen organisoimien järjestelmien ulkopuolelle jäävät lyijypohjaisia akkuja lukuun ottamatta kaikki yli 25 kiloiset isot teollisuusakut, esimerkiksi akkuenergiavarastot ja muut kuin tieliikenteen ajovoima-akut. Niille ei tällä hetkellä ole olemassa organisoitua keräysjärjestelmää, joka mahdollistaisi tuottajille uuden lain tuomien velvollisuuksien noudattamisen.

-Meillä tuottajilla on yhteiset haasteet edessämme: Keräys pitää järjestää, sen pitää olla maan kattava, pitää ottaa vastaan kaikki oman luokan akut. Tähän kuuluu myös tiedottaminen asiakaskunnalle ja kierrätyksen järjestäminen tavalla tai toisella… Tarvitaanko jopa ihan oma teollisuuslaitos akkujen tai moduulien purkamiseen vai miten se tullaan järjestämään? Tämä on nyt nimenomaan meidän tuottajien yhteinen ongelma, ei esimerkiksi Recserin tai viranomaisten, painotti Celltech Oy:n toimitusjohtaja Anders Blomqvist.

Vaatimus ketjun läpinäkyvyydestä vyöryttää yritysvastuun kaikille toimijoille: ”Edelläkävijät saavat tässä hyödyn”

EU:n akkuasetus tuo paljon uusia vaatimuksia teollisuusakkutuottajille.

-Isossa kuvassa muutokset voivat tuoda myös liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Edelläkävijät saavat tässä hyödyn, sanoi Recser Oy:n toimitusjohtaja Liisa-Marie Stenbäck.

Tuottajavastuu on osa kiertotalouteen siirtymistä ja yritysvastuuta. Kun yritys osaa viestiä vastuullisuudestaan oikealla tavalla, muodostuu siitä liiketoiminnallista arvoa. Yritysten kannattaa selvittää yritysvastuun taloudellisia mahdollisuuksia ja kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja samalla, kun kiristyneen lainsäädännön vaatimia toimia suunnitellaan.

Suomen Autokierrätys Oy:n toimitusjohtaja Juha Kenraali nosti esiin puheessaan, että suuria yrityksiä koskevat yleiset vastuullisuusraportointivaatimukset ovat tiukentumassa.

-ESG (yritysvastuu) tulee joka tapauksessa vyörymään kaikille toimijoille montaa eri kautta. Raportointi koskee ainakin aluksi vain isoja toimijoita, mutta heidän on pidettävä koko alihankintaketju läpinäkyvänä eli vaatimukset pienemmille toimijoille tulevat isommilta, Kenraali sanoi.

Seminaarin kansainvälinen puhuja oli pääsihteeri Eric Ruyters eurooppalaisten paristo- ja akkutuottajayhteisöjen kattojärjestöstä EUCOBAT:sta. Hän korosti uuden ”repurposing” -ajattelun ja toimintamallin ymmärtämisen tärkeyttä.

-On tärkeää hahmottaa, miten markkinoiden dynamiikka tulee muuttumaan jäteparistojen uudelleenkäytön lisääntyessä, Ruyters sanoi.

Edessä on myös haasteita, koska joillekin akkujen sisältämille materiaaleille on markkinoilla kysyntää ja joillekin ei. Tuottajavastuuvalvonnasta Pirkanmaan ELY-keskuksessa vastaava ylitarkastaja Jaana Mäenpää muistutti, että EU:n akkuasetukseen liittyy myös niin sanottu sekoitevelvollisuus.

– Sekoitevelvollisuus tarkoittaa sitä, että kierrätetyn materiaalin käytölle uusissa akuissa on määritelty minimimäärät. Tämä tullee muokkaamaan raaka-ainemarkkinoita, Mäenpää tiivisti.

Uusi tuottajayhteisö tarvitaan: ”Tämä yhteisöllisyys tässä tuntuu hyvältä”

Seminaarin päätteeksi järjestetyssä keskustelutilaisuudessa todettiin uuden tuottajayhteisön perustamisen olevan välttämätöntä. Nykyiset yhteisöt, Recser Oy, ERP Finland ry, Akkukierrätys Pb Oy ja Suomen Autokierrätys Oy toimivat tiiviissä yhteistyössä. Uusi suurten teollisuusakkujen tuottajayhteisö tulisi luontevasti osaksi tätä verkostoa.

Avant Power Oy:n Samuli Saarela kertoo olevansa hyvillään siitä, että seminaari auttoi raottamaan mystisyyden verhoa uuden akkuasetuksen jätehuollon vaatimusten suhteen.

-Viranomaisten kanssa käydyt keskustelut olivat arvokkaita. Uutta viestiä kotiin vietäväksi on nyt kyllä paljon! Saarela summaa päivän annin tyytyväisenä.

Merus Power Oy:n Teemu Paakkunainen kertoo myös seminaarin tuoneen selkeyttä.

-En vielä aamulla seminaariin tullessani hahmottanut, että on perustettava uusi tuottajayhteisö, mutta nyt se näyttää täysin selvältä. Tämä yhteisöllisyys tässä tuntuu hyvältä, Paakkunainen sanoo.

Myös seminaarin organisoinnista vastannut Recserin Liisa-Marie Stenbäck on tyytyväinen seminaarin antiin.

-Yritykset ymmärtävät ja hyväksyvät tänä päivänä jo laajasti ympäristövastuunsa oman toimintansa suorien vaikutusten osalta, mutta kaikille ei ole vielä tuttua, että vastuu ulottuu markkinoille saatettujen tuotteiden elinkaaren loppuun asti. Ihan uutta on se, että vastuu elinkaaren loppupäässä muuttuu teollisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen akkujen osalta kollektiiviseksi eli jatkossa tuottajavastuullisten yritysten täytyy huolehtia käytöstä poistettujen akkujen keräyksestä ja kierrättämisestä yhteistyössä.

-Siksi oli hienoa, miten laajasti saimme tänään erilaisia yrityksiä paikalle kuulemaan ja keskustelemaan aiheesta. Ja mikä parasta, ottamaan jatkoaskeleita tulevaisuuden tuottajavastuujärjestelmän rakentamiseksi, Stenbäck sanoo.

Recser Oy on luvannut olla tukena teollisuusakkutuottajayhteisön käynnistysvaiheessa tekemällä alustavaa selvitystä suurten teollisuusakkujen volyymeistä ja tuottajista. Iltapäivän keskusteluihin osallistuvista tuottajista koostuva pienryhmä on päättänyt järjestää jatkokeskustelutilaisuuden aiheesta ennen kesälomakautta 2024.  Kutsu jatkokeskusteluihin lähetetään kaikille seminaariin osallistuneille ja Recserille raportoiville suurten teollisuusakkujen tuottajille.

Jos et ole saanut kutsua ja haluat osallistua jatkokeskusteluihin, ota yhteyttä: Anders Blomqvist, anders.blomqvist(a)celltech.fi

Määritelmät muuttuivat: Onko yrityksesi nyt teollisuusakkujen tuottaja?

Teollisuusakku määritellään uudessa laissa aiempaa tarkemmin. Sillä tarkoitetaan erityisesti teollisuuskäyttöön suunniteltua akkua tai paristoa, sekä akkuja tai paristoja, jotka tulevat teollisuuskäyttöön käyttötarkoituksen muuttamisen jälkeen.

Esimerkkejä teollisuusakuista ovat ajovoima-akut, joita käytetään rautatie-, vesi- ja ilmakuljetusajoneuvoissa. Teollisuusakkuja ovat lisäksi liikkuvien työkoneiden ajovoima-akut sekä viestintäverkoissa, maataloustoiminnassa tai sähköenergian tuotannossa ja jakelussa käytettävät akut.

Lisäksi kaikki yli 5 kg painavat akut ja paristot määritellään teollisuusakuiksi, jos ne eivät ole sähköajoneuvon tai kevyen liikkumisvälineen ajovoima-akkuja tai käynnistys-, valaistus- tai sytytysakkuja eli ajoneuvoakkuja. Näin ollen teollisuusakuissa on mukana myös kuluttajatuotteita, esimerkiksi energian varastointiin kotitalouksissa käytettäviä akkuja.

Uusi asetus laajentaa akkujen tuottajan määritelmää. Maahantuojien, valmistajien ja etämyyjien lisäksi myös jakelijat voivat olla tuottajavastuussa. Teollisuusakkujen tuottajaksi katsotaan se, joka ”asettaa kyseisiä akkuja ensimmäistä kertaa saataville markkinoille Suomessa”. Etämyyjien tulee jatkossa nimetä tuottajavastusta huolehtiva valtuutettu edustaja EU-maihin, joiden markkinoille ne asettavat saataville akkuja ja paristoja myymällä niitä suoraan loppukäyttäjille.

Velvollisuudet muuttuivat: Tuottaja, kaikki tämä tulee nyt hoidettavaksesi

Käytöstä poistettujen akkujen ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä vastaavat niiden tuottajat. EU:n akkuasetuksessa tämä laajennettu tuottajavastuu muuttuu teollisuusakkujen osalta yhteisvastuullisemmaksi, eikä akkuja saa asettaa saataville markkinoille ilman että vastuu on hoidettu. Suomessa tämä tarkoittaa liittymistä tuottajien perustamaan tuottajayhteisöön.

Tuottajayhteisö huolehtii tuottajien puolesta siitä, että loppukäyttäjällä on mahdollisuus palauttaa kaikki teollisuusakuiksi laskettavat jäteakut ja -paristot vaivattomasti, maksutta ja ilman uuden tuotteen ostopakkoa. Kaikilla teollisuusakuilla tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että akku on otettava vastaan riippumatta sen alkuperästä, tavaramerkistä, kunnosta, luonteesta tai kemiallisesta koostumuksesta. Haastetta lisää se, että keräyspisteisiin voi palautua myös ennen lakimuutosta liikkeelle saatettuja teollisuusakkuja.

Vastaanottoa varten pitää olla koko maan kattava keräysverkosto, turvallisuusvaatimukset täyttävä keräysinfrastruktuuri ja kuljetus luvan saaneisiin käsittelylaitoksiin. Kiristyvien kierrätystehokkuusvaatimusten lisäksi kierrätysprosesseissa on saatava talteen kasvava määrä tärkeimpiä akkuraaka-aineita, kuten kobolttia, litiumia, kuparia ja nikkeliä. Uusissa akuissa on käytettävä siirtymäaikojen jälkeen vähintään minimivaatimusten mukainen määrä kierrätysperäisiä raaka-aineita.

Katso Ympäristöministeriön ja Pirkanmaan ELY-keskuksen esitykset. Katso seminaarin ennakkokysymykset ja vastaukset.

EU:n akkuasetus: Asetus – 2023/1542 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Lue lisää EU:n akkuasetuksesta Recserin ja Akkukierrätys Pb:n akkuasetusartikkeleista ja aikaisempien tilaisuuksien koosteista:

#Akkuasetus: EU:n akkuasetuksen soveltaminen alkaa 18.2.2024 – näin siihen valmistaudutaan Suomessa (paristokierratys.fi)

#Akkuasetus: Webinaari antoi lisätietoa akkuasetuksen vaatimuksista – Paristokierrätys (paristokierratys.fi)