Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

Selvitys: Kuluttajien kannettavien litiumioniakkujen turvallinen keräys

EU:n uuden akkuasetuksen ja yhteiskunnan akkuistumisen aiheuttamat muutokset vaativat tuottajilta turvallisuuden ja haavoittuvuuksien arviointia koko keräysketjussa. Turvallisuutta on pohdittava keräysvälineiden lisäksi myös kuljetuksissa ja akkujen käsittelyssä, vaikka varsinaisia realisoituneita riskitapauksia tunnetaan toistaiseksi vähän. 

Akkuasetus laajentaa tuottajien vastuuta käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen keräys- ja kuljetusvälineisiin. Välineiden järjestämis- ja kustannusvastuu siirtyy elokuussa 2025 tuottajille eli paristojen ja akkujen maahantuojille, etämyyjille ja suomalaisille valmistajille. Käytännössä keräys- ja kuljetusvälineet hankitaan tuottajayhteisön toimesta, joka siirtää lisääntyvät kustannukset paristojen ja akkujen kierrätysmaksuihin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Tuottajat ja tuottajayhteisöt joutuvat sekä Suomessa että muualla Euroopassa arvioimaan nykyisen turvallisuustason tilanteen ja pohtimaan sen kehittämistä.  

Tulevaisuudessa litiumioniakkukierrätyksen volyymien arvioidaan kasvavan merkittävästi, ja nykyisin pääosin käytettävät pahviset laatikot eivät sovellu yli 0,5 kiloisten eivätkä vahingoittuneiden litiumioniakkujen kuljettamiseen. Tällä hetkellä vain osa kaupoista on itse hankkinut tai hankkimassa mahdollista paloa rajaavia keräysvälineitä tai lisävarusteita. Keräysvälineratkaisuilla ei voida poistaa kaikkia riskejä eli keräyspisteen ylläpitäjien on tärkeää huomioida mm. myrkylliset savukaasut pelastussuunnitelmissaan. Yleensä keruu on kierrätysketjun haavoittuvin vaihe. Palo on todennäköisin kuljetuksissa ja loppukäsittelyssä, mutta näissä haavoittuvuus on pienempää ja varautuminen parempaa. 

Selvityksen tuotti Recserille Gaia Consulting Oy. Se on osa akkuturvallisuusohjeisto -projektia, jossa tuotettiin vuoden 2023 aikana lisäksi digitaalinen akkuturvallisuusopas kaupoille ja muille akkuja käsitteleville tai kierrätettäväksi kerääville toimijoille. Digitaalinen akkuturvallisuusopas toteutettiin yhteistyössä Kaupan liiton ja Tukesin kanssa ja koko projektia rahoitti Sähköturvallisuuden ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry.  

Selvitys sisältää kannettavien litiumioniakkujen keräyksen nykytilan arvion, sidosryhmien tarpeet ja näkökulmat sekä tiivistelmän kahden vertailumaan keräys- ja kuljetusvälineratkaisuista kustannusvertailuineen.  

Lopputuloksena saatiin toimenpide-ehdotuksia, jotka toimivat kannettavien paristojen ja akkujen keräystä tuottajien puolesta Suomessa organisoivan Recser Oy:n tukena keräys- ja kuljetusvälineratkaisujen kehittämisessä. Lisäksi se tarjoaa kokonaiskuvan tarkoituksenmukaisista keräysvälineistä kaikille käytöstä poistettujen paristoja ja akkuja kerääville tahoille.  

Lue selvitys täältä.