Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

#Kierrossa: Akkukierrätys Pb ja Recser rakentavat yhdessä Elkerin kanssa yhden luukun raportointijärjestelmää

Tavoitteena on, että kaikki maahantuodut akut, paristot ja sähkölaitteet voidaan tuottajayhteisöstä riippumatta ilmoittaa yhteen järjestelmään. Tämä helpottaa tuottajien työtä.

Tuottajavastuu koskee kaikkia Suomen markkinoille saatettuja akkuja ja paristoja riippumatta siitä, onko ne tuotu maahan irrallaan vai osana jotain laitetta tai konetta. Siksi onkin tärkeää tarkastella akkujen ja paristojen tuottajavastuun hoitamista yhtä tuottajayhteisöä laajemmasta näkökulmasta.

Akkukierrätys Pb:lle tai Recserille tuottajavastuunsa siirtäneet yritykset voivat nyt hoitaa tuottajavastuunsa ja markkinoille saattamiensa tuotteiden raportoinnin kätevästi yhden luukun kautta. Perinteisesti jokaisella tuottajayhteisöllä on ollut oma raportointijärjestelmänsä, mutta uudessa mallissa yritys voi tuottajayhteisöstä riippumatta raportoida lähes kaikki maahantuomansa akut.

Sähkölaitetuottajayhteisöön liittyneet tuottajat voivat käyttää samaa raportointijärjestelmää myös kaikkien sähkölaitteiden maahantuontimäärien raportoimiseen. Sähkölaitetuottajayhteisöön voi liittyä raportointijärjestelmää ylläpitävän palveluyhtiö Elkerin kautta.

Yksi tuottaja voi kuulua useaan tuottajayhteisöön

Tuottajavastuun piiriin kuuluvia tuotteita maahantuovien tai valmistavien yrityksien tulee liittyä yhden tuottajayhteisön tai useamman tuottajayhteisön jäseneksi hoitaakseen tuottajavastuuvelvoitteensa. Tuottajayhteisöt vastaavat aina vain tiettyjen tuotteiden jätehuollon järjestämisestä eli esimerkiksi sähkölaitetuottajayhteisö vastaa sähkölaitteiden keräyksestä ja kierrätyksestä ja akkutuottajayhteisö tiettyjen akkujen keräyksestä ja kierrätyksestä.

Esimerkiksi mikäli yritys tuo maahan sähköisiä liikkumisvälineitä kuten sähköpyöriä, sen tulee hoitaa tuottajavastuunsa sekä sähkölaitetuottajayhteisön että paristo- ja akkutuottajayhteisö Recserin kautta. Sama koskee myös muita yrityksiä, jotka tuovat maahan akkuja tai paristoja sisältäviä kannettavia tietokoneita, puhelimia tai muita sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Pelkästään käynnistysakkuja tai lyijyteollisuusakkuja maahantuova yritys voi hoitaa tuottajavastuunsa liittymällä lyijyakkutuottajayhteisö Akkukierrätys Pb:n jäseneksi. Sen sijaan ajoneuvojen maahantuojia koskee useampi tuottajavastuu, eli niiden pitää hoitaa tuottajavastuu ajoneuvon, käynnistysakkujen, ajovoima-akkujen, renkaiden sekä ajoneuvossa olevien sähkölaitteiden ja pienparistojen osalta.

Yhden luukun periaate helpottaa akku- ja paristomäärien raportointia

Akkukierrätys Pb Oy ja Recser Oy ovat akkumaahantuojien perustamia tuottajayhteisöjä, joiden tehtävänä on huolehtia vastuullaan olevien akkujen ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä. Palveluyhtiönä toimivan Elker Oy:n omistavat sähkölaitetuottajayhteisöt SELT ry, ICT-tuottajaosuuskunta-TY ja FLIP ry.

Yhteistyössä Elker Oy:n kanssa Akkukierrätys Pb Oy ja Recser Oy kehittävät yhteistä raportointijärjestelmää, joka mahdollistaa akkujen, paristojen ja sähkölaitteiden raportoinnin yhden luukun periaatteella. Yhteisen raportointijärjestelmän tavoitteena on helpottaa tuottajien raportointiurakkaa ja auttaa huolehtimaan tuottajavastuuvelvoitteista kestävällä tavalla.

Suomessa on yhteensä neljä akkutuottajayhteisöä ja viisi sähkö- ja elektroniikkalaitetuottajayhteisöä.

Lue aikaisempia #Kierrossa-blogeja:

#Kierrossa: Näin käytetyistä akuista ja paristoista kierrätetään uusia akkumateriaaleja – ja jopa lannoitetta

#Kierrossa: Tampereen yliopistossa pilotoidaan menetelmää, joka tekisi akkujen uudelleenkäytöstä helpompaa ja turvallista

#Kierrossa: Akkujen kierrätyksessä yhteistyö on yhä tärkeämpää

#Kierrossa: Tunnetko vastuun, joka koskee 15 000 suomalaisyritystä ja vaikuttaa ihan jokaisen arkeen?