Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

Selvitys: Kierrätetyistä akuista ja paristoista saatavat metallit säästävät päästöjä jopa 98 % verrattuna neitseellisesti louhittuihin

Teettämämme selvityksen mukaan akku- ja paristoraaka-aineiden kierrättämisellä on merkittäviä ilmastohyötyjä. 

Recser Oy:n teettämän tuoreen selvityksen perusteella näiden uusioraaka-aineiden valmistaminen tuottaa 50–98 prosenttia vähemmän päästöjä kuin neitseellisten metallien, joiden valmistaminen edellyttää louhintaa ja kuluttaa merkittävästi energiaa.  

Selvityksen tuotti Lassila & Tikanoja helmikuussa 2023. 

Kierrätys on ehdottomasti ilmastoteko 

Kierrätysraaka-aineet korvaavat neitseellisiä raaka-aineita. Kun verrataan neitseellisen raaka-aineen päästöjä kierrätysraaka-aineen päästöihin, saadaan selville, kuinka paljon kierrätysraaka-aineen tuotanto vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. 

Paristoista saadaan uusiokäyttöön erityisesti sinkkiä ja rautaa, joita on paljon perinteisissä alkaliparistoissa. Kierrätetyn sinkin ilmastovaikutus on 50 prosenttia ja kierrätetyn raudan 85 prosenttia pienempi kuin neitseellisesti louhitun.  

Tärkeitä akkumetalleja ovat etenkin koboltti, nikkeli ja kupari, joille EU:n tuleva akkuasetus asettaa niin kutsutun talteenottovelvoitteen. Käytännössä se tarkoittaa, että kierrätykseen palautuneista akuista täytyy saada talteen uusioraaka-aineiksi suurin osa näistä tärkeistä akkumetalleista. 

Kierrättäminen on ehdottomasti ilmastoteko, sillä esimerkiksi kierrätysnikkelin tuotanto aiheuttaa vain 2 prosenttia ja kierrätyskoboltin tuotanto 41 prosenttia hiilipäästöjä verrattuna neitseellisesti tuotettuun.   

“Kiertotalouden ratkaisuilla pystytään tehokkaasti torjumaan ilmastonmuutosta. Recserille tehty selvitys on hyvä osoitus siitä, että kierrätys on ilmastoteko. On ollut hienoa päästä auttamaan Recseriä heidän vastuullisuustyössään ja tunnistamaan heidän toiminnastaan kohteita, joiden avulla he pystyvät keskittymään entistä syvemmin toimintansa myönteisiin ympäristövaikutuksiin”, johtava ympäristövastuun asiantuntija Antti Pitkämäki Lassila & Tikanojalta sanoo. 

 

Kierrätys- ja neitseellisten paristo- ja akkumetallien ilmastovaikutukset 

 

Taustaa selvityksestä 

L&T:n tuottamassa selvityksessä määritettiin seitsemälle paristoista ja akuista kierrätyksessä saatavalle metallille ilmastohyötyjä kuvaavat kertoimet, jotka kuvaavat kuinka paljon vähennetään päästöjä primäärituotantoon verrattuna, kun kierrätetään yksi tonni metallia.  

Kertoimet määritettiin tieteellisen kirjallisuuden perusteella ja ne huomioivat koko metallien tuotannon arvoketjun päästöt louhinnasta lähtien 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella paras lähde kertoimille oli artikkeli vuodelta 2018 [1], jossa oli arvioitu 7 metallin kysynnän ympäristövaikutuksia vuoteen 2050 eri skenaariossa kierrätys huomioiden. Recserin kertoimet muodostettiin ko. artikkelin raakadatan pohjalta siten, että lukujen pohjana oli käsiteltyjen skenaarioiden metallikohtaiset päästökeskiarvot vuoden 2025 osalta (primääri ja sekundäärituotanto erikseen, joiden erotuksena saatiin kierrätyksen tuottama päästövähenemä). Tämä artikkeli ei sisältänyt tietoja koboltista. Koboltille löydettiin toinen luotettava lähde, jossa oli vastaavasti huomioitu koko tuotantoketju [2]. 

[1] Van Der Voet, E., Van Oers, L., Verboon, M. ja Kuipers K. 2018. Environmental Implications of Future Demand Scenarios for Metals: Methodology and Application to the Case of Seven Major Metals. Journal of Industrial Ecology 23 (1), 141 155.
[2] Rahimpour Golroudbary , S., Farfan , J., Lohrmann , A. ja Kraslawski , A. 2022. Environmental benefits of circular economy approach to use of cobalt. Global Environmental Change 76.