Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
 • sv
 • en

#Akkuasetus: Sopu EU:n akkuasetuksen sisällöstä syntyi viimein – millaisia kompromisseja saatiin aikaiseksi?

Euroopan unionin jäsenmaat, Euroopan parlamentti ja EU:n komissio pääsivät 9.12.2022 yhteisymmärrykseen komission lähes kaksi vuotta sitten antaman EU:n akkuasetusehdotuksen sisällöstä. Asetuksen voimaantulo edellyttää vielä Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden ministerineuvoston virallista hyväksyntää, jonka toivotaan etenevän nopealla aikataululla.

Akkuasetus tuo merkittäviä muutoksia paristoja ja akkuja koskevaan sääntelyyn koko niiden elinkaaren ajalle. Tavoitteena on saada EU:n markkinoille jatkossa vain kestäviä ja kestävästi tuotettuja paristoja ja akkuja. Akkujen kiertotaloutta vauhditetaan asetuksessa tiukentuvilla tuottajavastuuvelvoitteilla.

Lähes kaksi vuotta kestäneiden neuvotteluiden aikana sekä parlamentti että jäsenmaat esittivät useita toisistaan osin merkittävästi poikkeavia näkemyksiä komission alkuperäiseen ehdotukseen. 9. joulukuuta saavutetun sopimuksen ja asetuksen tarkka sisältö ei ole vielä tässä kohtaa tiedossa.

Ympäristöministeriön, parlamentin ja EU:n neuvoston lehdistötiedotteissa (ks. linkit tiedotteisiin alla) annetaan kuitenkin vihiä neuvotteluissa syntyneistä kompromisseista ja muutoksista verrattuna komission alkuperäiseen ehdotukseen.

Kompromissit ja muutokset on listattu alle.

Asetus koskee kaikkia akkuja ja jatkossa niille tulee muun muassa uusia merkintävaatimuksia

 • Asetuksen piiriin kuuluvat kaikki paristot ja akut, jotka jaetaan jatkossa viiteen luokkaan:
  1. Kannettavat paristot ja akut
  2. Kevyiden sähköisten liikkumisvälineiden akut (batteries for light means of transport, LMT)
  3. Sähköautojen akut (electric vehicle (EV) batteries)
  4. Teollisuusakut
  5. Ajoneuvoakut (starting, lightning and ignition (SLI) batteries)
 • Laitteisiin sisältyvien kannettavien paristojen ja akkujen on oltava loppukäyttäjän itse irrotettavissa ja vaihdettavissa viimeistään 3,5 vuoden kuluttua asetuksen voimaanastumisesta. Kevyiden sähköisten liikkumisvälineiden akkujen on oltava vaihdettavissa riippumattomien ammattilaisten (independent professionals) toimesta.
 • Koko akkujen elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen ilmoittamisvelvollisuus sekä digitaalinen akkupassi tulevat koskemaan sähköauton akkujen ja teholtaan yli 2 kWh:n teollisuusakkujen lisäksi myös kevyiden sähköisten liikkumisvälineiden akkuja eli LMT-akkuja (batteries for light means of transport ’LMT).
 • Uudet merkintävaatimukset tulevat voimaan 3 vuoden kuluttua asetuksen voimaan astumisesta, paitsi akkuihin merkittävä QR-koodi 4 vuoden kuluttua asetuksen voimaanastumisesta.
 • Komissio arvioi vuoteen 2030 mennessä, onko yleiskäyttöiset paristot (ei-ladattavat) syytä asteittain häivyttää markkinoilta.

Velvoitteita akkujen vastuulliseen tuotantoon ja arvoketjuun

 • Kaikkien EU:n markkinoille akkuja tuovien taloudellisten toimijoiden, pk-yrityksiä lukuun ottamatta, on kehitettävä ja pantava täytäntöön kansainvälisten standardien mukainen ns. due diligence -politiikka, jolla voidaan puuttua akkuraaka-aineiden hankintaan, jalostukseen ja kauppaan liittyviin sosiaalisiin ja ympäristöllisiin riskeihin.
 • Sekoitevelvoite eli vaatimus käyttää kierrätysperäistä raaka-ainetta uusissa akuissa kiristyy komission ehdotuksesta siten, että uusissa akuissa on oltava kierrätysperäistä raaka-ainetta:
  1. 16 % koboltista
  2. 85 % lyijystä
  3. 6 % litiumista
  4. 6 % nikkelistä
 • Kierrätetyn sisällön osuudesta on lisäksi toimitettava selvitys akun mukana. Kierrätysperäiseksi raaka-aineeksi lasketaan sekä käytöstä poistetuvista akuista, että akkutuotannon jätteistä (manufacturing and consumer waste) kiertoon saatu uusioraaka-aine.

Keräys- ja kierrätysvaatimukset kiristyvät merkittävästi

 • Kannettavien paristojen ja akkujen keräysastevaatimukset kiristyvät vaiheittain seuraavasti:
  1. keräysastevaatimus 63 % on täytettävä 2027 loppuun mennessä (vuonna 2021 keräysaste oli 55 %, lue tästä lisää nykytilanteesta)
  2. keräysastevaatimus 73 % on täytettävä 2030 loppuun mennessä
 • Kevyiden sähköisten liikkumisvälineiden akuille (LMT) tulee uusi, oma erillinen keräysastevaatimus, joka kiristyy vaiheittain:
  1. keräysastevaatimus 51 % on täytettävä vuoden 2028 loppuun mennessä
  2. keräysastevaatimus 61 % on täytettävä vuoden 2031 loppuun mennessä
 • Kierrätystehokkuusvaatimuksia kiristetään komission ehdotuksesta nikkelikadmiumakkujen osalta. Niiden sisältämistä raaka-aineista tulee saada kierrätettyä 80 % vuoteen 2025 mennessä.
 • Litiumin talteenottovaatimukset kiristyivät komission ehdotuksesta: akkujen sisältämästä litiumista pitää saada kierrätysprosesseissa talteen 50 % vuoteen 2027 mennessä ja 80 % vuoteen 2031 mennessä.

Asetus on sellaisenaan kaikissa jäsenmaissa sovellettava

Asetus korvaa voimassa olevan paristo- ja akkudirektiivin ja on voimaantullessaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavaa lainsäädäntöä. Saavutetun sovun myötä jäsenmaille jää kuitenkin mm. tuottajavastuuta koskevien toimien osalta jonkin verran kansallista liikkumavaraa.

Recser Oy ja Akkukierrätys Pb Oy ovat koko asetuksen käsittelyajan tehneet aktiivisesti yhteistyötä ympäristöministeriön, ja europarlamentaarikkojen kanssa ja pyrkineet huolehtimaan siitä, että tuottajavastuuta koskevat asiat tulevat oikein huomioiduksi asetuksen käsittelyssä. Tiedotamme asetuksen hyväksymisen etenemisestä ja lopullisesta sisällöstä heti, kun tieto niistä julkistetaan.

Lue lisää syntyneestä sovusta ja eri tahojen kannoista:

Ympäristöministeriön tiedote 12.12.2022

Euroopan neuvoston tiedote 10.12.2022

Euroopan parlamentin tiedote 10.12.2022

Lue lisää komission ehdotuksesta ja taustoista artikkeleistamme:

#Akkuasetus: EU:n tuleva akkuasetus nostaa tuottajavastuun keskiöön ja muuttaa tapamme käyttää, valmistaa ja kierrättää akkuja ja paristoja

#Akkuasetus: Näin Valmet Automotive valmistautuu digitaaliseen akkupassiin

#Akkuasetus: Akkujen uudet merkinnät edistävät turvallisuutta ja kierrätystä

#Akkuasetus: Paristojen ja akkujen keräysastetta halutaan kiristää EU:ssa ja samalla muuttaa laskentatapaa realistisemmaksi

Tämä artikkeli on osa paristo- ja akkutuottajayhteisöinä toimivien Recser Oy:n ja Akkukierrätys Pb Oy:n yhteistä EU:n akkuasetusaiheista viestintää. Voit tilata ajankohtaisimmat uutiset aiheesta myös uutiskirjeenä.