Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

Tuottajavastuu on osa vastuullisuustyötä – ja sen vaikuttavuuden voi nyt tuoda esille kierrätyslaskurilla

”Tällä hetkellä tuottajavastuu ei näy kunnolla vastuullisuusviestinnässä, koska se mielletään pelkäksi lakisääteiseksi velvollisuudeksi ja siitä kainostellaan puhua”, totesi Recserin toimitusjohtaja Liisa-Marie Stenbäck Kaikki irti tuottajavastuusta -tilaisuuden puheenvuorossaan. 

“Kun tuottajavastuuta katsoo tarkemmin, on se jo tänään paljon muuta kuin pelkkä lakisääteinen jätehuollon sääntelykeino,” Stenbäck lisää. 

Kaikki irti tuottajavastuusta -webinaarissa pureuduttiin perjantaina 7.10.2022 kierrätyksen vaikuttavuuteen ja tuottajavastuun asemaan vastuullisuuden kentällä.  

Webinaarissa lanseerattiin myös Recserin ja Akkukierrätys Pb:n yhteinen kierrätyslaskuri, jolla akkujen ja paristojen tuottajat voivat laskea tuottajavastuun vaikuttavuutta eli sitä, miten paljon akkuja ja paristoja kunkin tuottajan puolesta on kierrätetty Suomessa ja mitä hyötyä siitä on ollut. Tätä tietoa tuottajat voivat hyödyntää vapaasti viestinnässään. 

”Laskuri kertoo kierrätyksen hyödyistä konkreettisesti mutta se kertoo myös muille, mikä on tuottajayhteisön rooli ja miten kierrätysjärjestelmä toimii”, totesi kierrätyslaskurin toteuttamisesta vastuussa olleen ohjelmointiyritys AskKaukon toimitusjohtaja Sami Tornikoski 

Tuottajavastuulla positiivisia vaikutuksia

Paristojen ja akkujen valmistajia ja maahantuojia koskettaa tuottajavastuu eli velvollisuus huolehtia markkinoille saatettujen tuotteiden elinkaaren loppupäästä kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Tuottajavastuulla varmistetaan, että akkujen ja paristojen tärkeät raaka-aineet saadaan uudelleen käyttöön, eikä vastuu ympäristöstä jää yhteiskunnan tai muiden yritysten harteille. 

Tuottajien perustamat tuottajayhteisöt Recser ja Akkukierrätys Pb huolehtivat paristojen ja akkujen erilliskeräyksestä, esikäsittelystä, kierrätyksestä ja kierrätyksen edistämisestä Suomessa yli 1100 edustamansa maahantuojan puolesta.  

Paristojen ja akkujen tuottajayhteisöillä on siis vahva pohja vastuullisuudessa. Vastuullisuuden alle asettuu monia osa-alueita, mutta se ei Keskuskauppakamari Stina Wikbergin mukaan tarkoita sitä, että jokaisen toimijan pitäisi penkoa jokainen osa-alue.  

”Vastuullisuustyössä tärkeintä on löytää olennaiset asiat oman toiminnan kannalta. Eli ne asiat, mihin meillä on eniten vaikutusmahdollisuuksia.” 

Paristojen ja akkujen tuottajayhteisöt ovatkin muun muassa keränneet vuoden aikana yli 20 miljoonaa kiloa paristoja ja akkuja kierrätykseen. Näistä Recser keräsi noin 2 miljoonaa kiloa pienakkuja, paristoja ja kannettavia litiumteollisuusakkuja sekä Akkukierrätys Pb yli 18 miljoonaa kiloa lyijyneuvo- ja teollisuusakkuja. Yhteensä kierrätetyistä paristoista ja akuista saatiin yli 11 miljoonaa kiloa uusioraaka-aineita.     

Tuottajavastuun merkitys kasvaa 

Sekä Stenbäck että Wikberg painottivat, että niin yritysvastuun kuin tuottajavastuun puolella keskustelua herättävät lainsäädännön kiristyminen.  

EU valmistelee parhaillaan uutta akkuasetusta, joka lisää velvollisuuksia paristojen ja akkujen tuottajille. Samaan aikaan EU velvoittaa yrityksiä raportoimaan vastuullisuudestaan laajemmin.  

”Lainsäädäntö ylettyy koko ajan enemmän yritysvastuun saralle eli yritysvastuu oikeudellistuu”, totesi Wikberg. 

Tuottajavastuun puolella lakisääteisen jätehuollon järjestämis- ja kustannusvastuun rinnalle nousee myös ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu , vastuullinen raaka-ainehankinta ja velvollisuus käyttää kierrätysraaka-aineita uusissa akuissa.  

Tiukentuvalla säätelyllä halutaan varmistaa akkujen ja paristojen koko elinkaaren vastuullisuus ja tuottajavastuulla vauhdittaa akkujen kiertotaloutta. Lainsäädännön lisäksi vastuullisuutta puskee eteenpäin kuluttajien ja rahoittajien vaatimukset – sekä tietenkin ympäristön tarpeet.  

Kierrätyksen vaikutukset esille 

Hiilijalanjäljen laskenta kiinnostaa nyt yrityksiä sekä yritys että tuotetasolla. Myös uusi akkuasetus tulee edellyttämään tiettyjen akkujen osalta hiiljalanjäljen laskemista. Laskelmilla voidaan osoittaa myös uudelleenkäytön ja kierrätyksen konkreettiset hyödyt. Esimerkiksi akkukennojen uudelleenkäytöllä voidaan merkittävästi vähentää hiilipäästöjä, totesi puheenvuorossaan Akkukierrätys Pb:n toimitusjohtaja Johanna Alakerttula. 

Tilaisuudessa esitelty kierrätyslaskuri ilmaisee vaikuttavuutta kerättyjen paristojen ja akkujen sekä kierrätyksestä saatujen uusiomateriaalien määrällä, mutta siinä ei vielä ole saatavilla kattavaa tietoa hiilijalanjäljestä.  

”Hiilijalanjälki linkittyy kiertotalouteen vahvasti, sillä kiertotalous on yksi merkittävistä keinoista vähentää hiilipäästöjä. Tietoa tuottajavastuujärjestelmien hiilijalanjäljestä on mahdollista tuoda laskuriin ”, totesi Alakerttula. 

“Tuottajavastuu on osa yritysvastuuta ja se kannattaisi nähdä investointina kestävämmän liiketoiminnan kehittämiseen”, totesi Stenbäck.  

Myös AskKaukon Tornikoski painotti, että vastuullisuus tulee ymmärtää investointina, joka parantaa kilpailukykyä.  

”Vastuullisuus ei ole vain raportointia, vaan tulisi myös miettiä, mitä aiotaan saavuttaa tulevaisuudessa vastuullisuuden suhteen. Voittajat osaavat mitata oman toiminnan vastuullisuutta ja viestiä siitä läpinäkyvästi.” 

Vaikka tuottajavastuun näkisi vain lakisääteisenä velvollisuutena, on tuottajien etu ja velvollisuuskin kertoa ainakin kuulumisestaan tuottajayhteisöön. 

”Kaikki eivät Suomessa hoida tuottajavastuutaan, vaikka se on lakisääteinen. Mitä paremmin tiedetään tuottajavastuusta, sitä vähemmän on vapaamatkustajia ja sitä helpommin kiristyvät keräys- ja kierrätysvelvollisuudet saadaan täytettyä.” 

Tutustu kierrätyslaskuriin täältä.

Tilaisuuden esitykset ja liitteet: 

Anne Vanhala, Keskuskauppakamari: Yritysvastuu tänään – mitä, miksi ja miten?
Liisa-Marie Stenbäck, Recser Oy: Miten valjastaa tuottajavastuun positiiviset vaikutukset osaksi yritysvastuuta?
Liisa-Marie Stenbäck, Recser Oy: Esityksen liite 1 – Miten tuottajavastuu näkyy tänään yritysten vastuullisuusviestinnässä
Liisa-Marie Stenbäck, Recser Oy: Esityksen liite 2 – Selvitys tuottajavastuusta osana yritysvastuuta
Sami Tornikoski, AskKauko: Näin kierrätyslaskuri toimii
Johanna Alakerttula, Akkukierrätys Pb: Hiilijalanjäljen laskemisen hyödyt näkyväksi 

Tilaisuuden tallenne löytyy täältä.