Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

Akkujen ja paristojen vastuullisen kierrättämisen luvut esiin

Ohjelmistoyritys AskKauko visualisoi akku- ja paristokierrätyksen ympäristövaikutukset. Akkukierrätys Pb Oy:n ja Recser Oy:n akkujen keräys- ja kierrätystilastoihin perustuva työkalu julkaistaan lokakuussa.

Akkujen ja paristojen kierrättämisen ympäristövaikutukset ovat usein vaikeasti hahmotettavia jopa tuottajille itselleen. Tuottajayhteisöt Akkukierrätys Pb Oy ja Recser Oy lähtivät yhdessä ohjelmistoyritys AskKaukon kanssa selvittämään, miten tuottajavastuujärjestelmien kautta tapahtuvan kierrättämisen positiivisia ympäristövaikutuksia voitaisiin tuoda esiin visuaalisesti ja helposti ymmärrettävästi.

Lopputuloksena on verkkopohjainen laskurityökalu, joka näyttää, miten paljon luonnonvaroja saadaan talteen, kun akut ja paristot kerätään ja kierrätetään oikein.

Tuottajayhteisöjen jäsenet voivat täyttää markkinoillelaskutietonsa laskuriin ja saada tiedon markkinoile saattamiensa paristojen ja akkujensa kierrätyksen ympäristövaikutuksista. Yritys voi käyttää laskurista saatuja tietoja esimerkiksi yritysvastuuraporttien tukena.

Tuottajavastuu näkyviin

Laskuri näyttää tuottajille konkreettisesti, miten suuri vaikutus tuottajavastuusta huolehtimisella on. Paristojen ja akkujen kierrättämisellä estetään vaarallisten aineiden päätyminen ympäristöön, ja kierrätysmateriaalia hyödyntämällä vähennetään metallien louhinnan haitallisia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia.

Tuottajavastuu on myös osa yritysvastuuta ja keino huolehtia siitä, että käytöstä poistetut tuotteet uudelleenkäytetään ja kierrätetään mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöä säästäen.

Työkalusta saatavalla kierrätysraportilla yritykset voivat helposti näyttää, miten paljon heidän akku- ja paristomateriaalistaan on saatu kerättyä raaka-aineita uusiokäyttöön. Laskurin tiedot perustuvat tuottajayhteisöjen tilastoihin, ja sen käyttö on helppoa.

Tuottajan tarvitsee vain lisätä markkinoille saattamiensa akkujen tyypit ja kilomäärät laskuriin, AskKaukon vastuullisuusjohtaja Sami Tornikoski kertoo.

– Työkalu näyttää, minkä verran mitäkin materiaalia on saatu talteen. Tavoitteena on kasvattaa sekä tuottajien että muiden sidosryhmien ymmärrystä siitä, miten suuria vaikutuksia akkujen ja paristojen vastuullisella kierrättämisellä on, Tornikoski toteaa.

Akkumateriaalien kierrätysraportti ja sen loppuyhteenveto ovat visuaalisessa muodossa, joka on helppo jakaa esimerkiksi verkkosivuilla tai yrityksen somekanavissa.

Vastuullisuustyöstä kannattaa kertoa

Vastuullisuus ohjaa yritysten liiketoimintaa jatkuvasti enemmän. AskKaukon missiona on tuottaa kansantajuisia työkaluja yritysten vastuullisuuden mittaamisen, raportoinnin ja visualisoinnin tarpeisiin.

– Sääntelyn kiristyessä päätöksentekijät kaipaavat ymmärrettävään muotoon puettua ajankohtaista tietoa vastuullisuudesta, jonka meidän työkalumme mahdollistavat, Sami Tornikoski sanoo.

Hän kertoo, että tutkimusten mukaan jopa 90 % kuluttajista haluaa yritysten kertovan vastuullisuustyöstään, mutta alle viidesosa on lukenut vastuullisuusraportteja.

– Tämän vuoksi haluamme tarjota yrityksille keinon välittää tietoa vastuullisuudestaan visuaalisesti ja interaktiivisesti. Avoimuus ja helppous lisäävät myös kuluttajien mahdollisuuksia tehdä arvopohjansa mukaisia valintoja, Tornikoski sanoo.

Akkukierrätyksen ja Recserin työkalu julkaistaan webinaarissa lokakuussa.

Ilmottaudu mukaan Kaikki irti tuottajavastuusta – kierrätyksen positiiviset vaikutukset osana yritysvastuuta -aamuun 7.10. klo 8.30–10. Pääset ilmoittautumaan tästä.

Teksti: Riina Nygren / Noon Kollektiivi