Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

#Akkuasetus: Näin Valmet Automotive valmistautuu digitaaliseen akkupassiin

Akuille ehdotetaan EU:n tulevassa akkuasetuksessa digitaalista tuotepassia, johon kerätään yksilöityä tietoa kunkin akun valmistajasta, raaka-aineista, hiilijalanjäljestä sekä vastuullisesta hankinnasta ja kierrätystä sisällöstä. Passia edellytettäisiin teollisuus- ja sähköajoneuvojen akuilta, joiden teho on yli 2 kWh.

Kyseessä on henkilöpassia muistuttava systeemi, jonka tavoitteena on tarjota luotettavaa ja läpinäkyvää dataa akkujen elinkaaren aikaisista vaikutuksista. Akkupassin tarkoitus on luoda yhtenäiset pelisäännöt kaikille arvoketjun sosiaalisten ja ympäristövaikutusten esittämiseen. Vastaavat digitaaliset tuotepassit ovat tulossa ajankohtaisiksi myös muissa tuoteryhmissä.

Valmet Automotivella toivotaan yhtä standardoitua mallia

Salossa ja Uudessakaupungissa ajoneuvojen akkuja valmistava Valmet Automotive seuraa tarkasti akkuasetuksen etenemistä ja mahdollisia vaatimuksia.

”Käytännössä akkupassi tarkoittaa akkuun kiinnitettävää, datapilveen ohjaavaa QR-koodia. Datapilveen on tarkoitus kerätä tietoa akun elinkaaren eri vaiheista. Markkinoilta löytyy erilaisia ratkaisuja passin toteuttamiseksi, mutta täysin valmista ratkaisua ei ole vielä olemassa. Toiveenamme on, että akkupassia varten kehitettäisiin yksi standardoitu malli, joka vakiintuisi kaikkien käyttöön, jopa globaalisti”, vastuullisuuspäällikkö Sanna Puro Valmet Automotiven akkuliiketoiminnasta kertoo.

Tiedot syötettäisiin datapilveen lohkoketjuperiaatteella

Akkupassin ideana on, että jokainen toimitusketjun osa syöttää oman datansa järjestelmään lohkoketjuperiaatteen mukaisesti. Tavoitteena on, että akkupassiin syötettävät tiedot ovat tarkkoja, ajantasaisia ja varmennettavissa, ja vastuu niistä on akkujen markkinoille laskijalla.

Akkuasetusehdotuksen mukaan EU komissio tulee perustamaan sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän akkutietoja varten. Komissio tulee myös määrittelemään järjestelmästä saatavien tietojen muodon sekä säännöt, jotka koskevat järjestelmässä olevien tietojen käyttöä ja jakamista. Keskustelua käydään muun muassa siitä, kuka pääsee mihinkin dataan käsiksi ja miten.

”Akkupassi vaatii akkuarvoketjun toimijoilta ennen kaikkea tiedon hallintaa. Meillä Valmet Automotivella on jo oman toimintamme osalta tarvittava tieto olemassa. Suurempi haaste on saada koko toimitusketju mukaan, sillä kyseessä on globaalit markkinat”, Puro kertoo.

Dataa myös kestävämpien akkujen valmistamiseen

Puro näkee, että akkupassi ja siihen kerättävä data hyödyttäisivät myös akkujen valmistajia.

”Erityisesti akun käytön ajalta kerättävä data olisi todella arvokasta, sillä sitä voisi hyödyntää myös tuotekehityksessä parempien akkujen valmistamiseksi. Eli kerätä tietoa siitä, miten akku kestää mahdollisimman pitkään käytössä”, Puro sanoo.

Puro näkee, että akkupassi voi tarjota kilpailuetua eurooppalaisille tuottajille, jos akkupassi on edellytys EU:n markkinoilla.

”Ennen kaikkea akkupassi mahdollistaisi tehokkaan kiertotalouden. Passin avulla voitaisiin esimerkiksi seurata tarkemmin, minne akut päätyvät kierrätettäviksi. Lisäksi akuissa on mukana tieto siitä, mitä ne sisältävät ja mikä niiden kunto on, mikä helpottaa kierrätystä ja uudelleenkäyttöä”, Puro sanoo.

Merkintävaatimuksia muihinkin akkuihin

Akkuasetuksessa ehdotetaan uusia kiertotaloutta edistäviä merkintävaatimuksia teollisuus- ja ajoneuvoakkujen lisäksi myös muille akkutyypeille. Akuissa on esimerkiksi jatkossa oltava QR-koodi, josta selviää sen käyttöikä, latauskapasiteetti, erilliskeräysvaatimus, vaaralliset aineet ja turvallisuusriskit. Merkintöjen tarkoitus on viestiä käyttäjälle ja kierrätyslaitoksille akkujen turvallisesta ja elinkaarta pidentävästä käsittelystä sekä siitä, miten ne tulee kierrättää.

Alustavien tietojen mukaan asetus pyritään saamaan voimaan 2023 alussa, mutta siirtymäajat vaihtelevat paljon eri vaatimusten osalta. Asetustasoinen lainsäädäntö on EU:n järein työkalu ja sitä sovelletaan sellaisenaan jokaisessa jäsenmaassa, kun se on hyväksytty EU:ssa. Akkuasetus siis yhdenmukaistaa eri maiden kansallista lainsäädäntöä.

Valmet Automotive EV Power Oy on jäsenenä Recser Oy:ssä teollisuusakkujen tuottajana.

Tilaa Akkuasetus-uutiskirjeemme!

* indicates required