Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

Miten data voisi vauhdittaa kiertotaloutta? Tartu akkukierrätyshaasteeseen!

Circular Design Network -projekti käynnisti joulukuussa Kiertotaloutta datalla -haastekilpailun, jossa etsitään uusia ideoita ja konsepteja datan hyödyntämiseen kiertotaloudessa. Haastekilpailuun voi osallistua niin yksityishenkilöt kuin myös tiimit eri organisaatioista. Ideoita voi ehdottaa 24.1.2022 saakka.

Haastekilpailu koostuu kuudesta erilaisesta datahaasteesta. Yksi haasteista on paristo- ja akkukierrätyksen tuottajayhteisöjen Akkukierrätys Pb Oy:n ja Recser Oy:n akkukierrätyshaaste, jossa on tarkoitus ideoida datapohjaisia ratkaisuja paristojen ja akkujen entistä tehokkaampaan kierrätykseen.

Akkukierrätyshaasteen avulla haetaan ideoita ja ratkaisuja seuraaviin kysymyksiin: Miten voisimme datan avulla tukea kannettavien litiumakkujen keräystä ja nostaa keräysastetta? Miten voimme tehdä lyijy- ja litiumakkujen kierrätyksen ympäristöhyödyt datan avulla näkyväksi? Miten pöytälaatikoihin ja varastoihin kertyneitä akku- ja paristomääriä voitaisiin kartoittaa ja voisiko tätä dataa hyödyntää kierrättämiseen motivoimisessa?

”Akkujen kierrätyksellä voidaan saavuttaa merkittäviä ympäristöhyötyjä, kun akkujen sisältämät raaka-aineet saadaan kiertämään uusiin tuotteisiin ja säästetään neitseellisiä luonnonvaroja. Kierrätyksen konkreettiset hyödyt jäävät kuitenkin usein näkymättömiksi. Toivomme, että akkuhaaste innostaisi laajasti pohtimaan, miten data voisi auttaa kierrätykseen motivoimisessa ja miten data voisi tuottaa lisäarvoa yritysten vastuullisuustyössä”, Akkukierrätys Pb Oy:n Johanna Alakerttula ja Recser Oy:n Liisa-Marie Stenbäck kutsuvat.

Lähde mukaan ideoimaan ja luomaan uudenlaisia dataratkaisuja kiertotalouden tarpeisiin!

Lue lisää kilpailusta ja kaikista haastekuvauksista täältä: https://circinnovation.com/haastekilpailu/.