Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

Suomeen paristoja ja akkuja myyvien verkkokauppojen on hoidettava tuottajavastuunsa vuoden 2021 loppuun mennessä

Pitkään valmisteltu laaja jätelain uudistus hyväksyttiin ja tuli voimaan Suomessa 19. heinäkuuta 2021. Uudistuksen myötä tuottajavastuun velvoitteet koskevat jatkossa myös niin kutsuttuja etämyyjiä eli esimerkiksi ulkomaisia verkkokauppoja, jotka myyvät tuotteitaan Suomeen. Samalla EU:n vuonna 2018 hyväksymään jätesäädöspakettiin sisältyvät tuottajavastuuta koskevat minimivaatimukset saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Tuottajavastuu koskee nyt paristoja ja akkuja ammattimaisesti markkinoille saattavien suomalaisten yritysten lisäksi myös kaikkia ulkomaisia yrityksiä, jotka myyvät suoraan käyttäjille Suomeen paristoja ja akkuja. Tuottajavastuun piiriin kuuluvat jatkossakin irrallisten paristojen ja akkujen lisäksi myös sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin kuuluvat paristot ja akut sekä ajoneuvoihin sisältyvät paristot ja akut. Ulkomaille rekisteröityneet yritykset voivat hoitaa velvoitteensa Suomessa joko liittymällä suoraan tuottajayhteisöön tai nimeämällä valtuutetun edustajan vastaamaan velvoitteistaan. Etämyyjien tulee hoitaa tuottajavastuu Suomessa 31.12.2021 mennessä.

Jatkossa tuottajavastuu on mahdollista hoitaa myös toisen yrityksen puolesta. Esimerkiksi kansainvälisesti toimivat suuryritykset voivat halutessaan hoitaa paristoja ja akkuja koskevan tuottajavastuun kaikkien heidän tuotteitaan maahantuovien suomalaisten yritysten puolesta. Myös ulkomaisen verkkokaupan alustan ylläpitäjä voi ottaa tuottajavastuun hoitaakseen Suomessa alustalla toimivien verkkokauppiaitten puolesta, kunhan sillä on asiasta kirjallinen valtuutus verkkokauppiailta.

Toimintaohjeet etämyyjille:

a) Ulkomainen etämyyjä, kuten verkkokauppa:

Jos myyt etäkaupalla eli esimerkiksi ulkomailta verkkokaupan kautta Recser Oy:n tuottajavastuualaan kuuluvia paristoja ja akkuja* suoraan käyttäjille Suomeen, voit siirtää tuottajavastuuvelvoitteesi Recser Oy:lle rekisteröitymällä tuottajaksi täällä. Lähetämme rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tietojen perusteella esitäytetyn sopimuksen hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi tuottajan yhteyshenkilölle, kun sopimus ehtoineen on päivitetty vastaamaan uusitun jätelain määritelmiä ja vaatimuksia. Hinnaston saat pyytämällä sähköpostitse osoitteesta: info@recser.fi.

Rekisteröitymisen sijaan voit halutessasi nimetä Suomeen sijoittautuneen valtuutetun edustajan tekemään sopimuksen Recser Oy:n kanssa tuottajavastuuvelvoitteiden täyttämisestä. Pyydä tällöin valtuutettua edustajaa ottamaan yhteyttä Recseriin: info@recser.fi.

b) Suomalainen etämyyjä, esim. verkkokauppa:

Jos myyt etäkaupalla suoraan käyttäjille toiseen valtioon paristoja ja akkuja, on sinun vastattava tuottajavastuuvelvoitteidensa täyttämisestä kyseisessä valtiossa esimerkiksi liittymällä paikalliseen tuottajayhteisöön. Euroopassa toimivia paristojen ja akkujen tuottajayhteisöjä on listattu mm. täällä: https://www.eucobat.eu/about-us/members.

Toimintaohjeet tuottajavastuun hoitamiseksi toisen yrityksen puolesta:

a) Tuottajaa vastaava toimija, esimerkiksi suuri kansainvälinen tuotemerkki

Jos olet toiseen valtioon sijoittautunut tuottajaa vastaava toimija, joka toimittaa Suomen markkinoille tuotteita muulla kuin etäkaupalla, voit ottaa vastattavaksesi Suomeen sijoittautuneen tuottajan velvoitteet tekemällä asiasta sopimuksen Recser Oy:n kanssa. Sopimusprosessin saat käyntiin täyttämällä tuottajan rekisteröitymislomakkeen soveltuvin osin täällä.

Täytä lomakkeen ”Lisätietoja”-kenttään kenen/keiden Suomeen sijoittautuneiden tuottajien velvoitteet haluat ottaa vastattavaksesi (tuottajan nimi ja y-tunnus). Lähetämme rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tietojen perusteella esitäytetyn sopimuksen hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi toimijan yhteyshenkilölle, kun sopimus ehtoineen on päivitetty vastaamaan uusitun jätelain määritelmiä ja vaatimuksia.

Hinnaston saat pyytämällä sähköpostitse osoitteesta: info@recser.fi. Tuottajavastuun vapaaehtoisesti toisen puolesta hoitavan on tiedotettava velvoitteiden hoitamisesta tai niiden hoitamisen muuttumisesta tai peruuttamisesta tuottajille ja tuottajayhteisöille, jotka muutoin vastaisivat tuottajavastuuvelvoitteista paristojen ja akkujen osalta.

Voit halutessasi myös valtuuttaa Suomeen sijoittautuneen valtuutetun edustajan tekemään yllä mainitun sopimuksen Recser Oy:n kanssa. Pyydä tällöin valtuutettua edustajaa ottamaan yhteyttä Recseriin: info@recser.fi.

b) Verkkokauppa-alustan ylläpitäjä:

Verkkokaupan alustan ylläpitäjä voi ottaa vastattavakseen alustalla toimivien etäkauppiaiden velvoitteet näiden valtuuttamana vastaavalla tavalla kuin edellä kohdassa a) on kuvattu. Verkkokaupan alustan ylläpitäjällä on oltava tähän kirjallinen valtuutus alustallaan toimivalta etämyyjältä.

Lue lisää:

Ympäristöministeriön tiedote 15.7.2021

Ajantasainen jätelaki 646/2011

ELY-keskuksen tuottajavastuusivut

Aikaisemmat artikkelit lakiuudistuksesta: https://www.paristokierratys.fi/blog/2021/03/30/kansainvaliselle-verkkokaupalle-velvoitteita-kansallisessa-jatelaissa/ ja https://www.paristokierratys.fi/blog/2020/06/25/jatelakiuudistus-etakauppa-mukaan-jakamaan-tuottajavastuun-kustannuksia-vuonna-2021/.

* Recser Oy:n kautta voi hoitaa tuottajavastuun kaikkien kokonsa puolesta vaivatta käsin kannettavien ja/tai kuluttajille myytävien paristojen ja akkujen osalta. Lue lisää luokittelusta täältä: https://www.paristokierratys.fi/tuottajille/tuottajavastuu-lainsaadannossa/.