Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

#Kierrossa: Kierrätys on Suomen akkustrategian ytimessä

Kierrätykseen liittyvien mahdollisuuksien laaja hyödyntäminen vaatii uusien liiketoimintamallien kehittämistä sekä keinoja houkutella merkittäviä kierrätysmateriaalivirtoja Suomeen, kirjoittaa Suomen akkustrategiatyön valmisteluun osallistunut Jarkko Vesa työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Tammikuun lopussa julkistetussa Suomen akkustrategiassa linjataan, että akkujen ja akkumateriaalien tehokas kierrätys on välttämätön edellytys akkuteollisuuden kestävälle menestykselle.

Vuoteen 2025 ulottuva strategia listaa Suomen akkusektorin keskeisiä strategisia tavoitteita ja niihin liittyviä toimenpiteitä. Samaan aikaan kansallisen akkustrategian valmistelun kanssa Euroopan komissio julkisti ehdotuksensa akkujen sääntelyn uudistamisesta, jossa kierrätys on myöskin merkittävässä roolissa. Hyvän sääntelyn avulla voidaan osaltaan vauhdittaa kierrätysmateriaalien markkinan syntyä.

Kierrätys on Suomen mahdollisuus

Akkustrategian valmistelleen työryhmän näkemys oli, että akkujen ja akkumateriaalien kierrätys ovat Suomelle iso mahdollisuus. Olemassa oleva teollinen infrastruktuuri tarjoaa tähän vahvan pohjan. Akkujen elinkaaren lopussa tapahtuvan kierrätyksen (ns. pitkät kierrot) ohella paljon potentiaalia nähtiin myös Suomeen syntymässä olevan akkuteollisuuden tuotantojätteiden kierrätyksessä (ns. lyhyet kierrot).

Kilpailu akkujen ja akkumateriaalien kierrätyksessä on kovaa. Alan kehityksen kannalta iso kysymys on, onko Suomella mahdollisuus päästä kiinni esimerkiksi sähkö- ja hybridiautojen isojen ajovoima-akkujen kierrätykseen, joista suuret volyymit tulevat vuosikymmenen lopulla. Oman haasteensa tuo kaukainen sijaintimme Euroopan akku- ja sähköautomarkkinoista. Etäisyyden vaikutuksia on mahdollista pienentää tehokkaalla keräily- ja esikäsittelyverkostolla, tehokkailla logistiikkaratkaisuilla ja tehokkailla käsittelyprosesseilla.

Digitaaliset innovaatiot siivittävät kiertotaloutta

Kierrätyksen lisäksi akkujen kiertotalouteen liittyvät oleellisesti myös data ja erilaiset digitaaliset ratkaisut, joissa Suomella on runsaasti osaamista. Akkujen uudelleenkäyttö avaa uusia mahdollisuuksia, joiden hyödyntäminen edellyttää sekä uusia liiketoimintamalleja että digitaalisia ratkaisuja.

Esimerkkinä mainittakoon Euroopan komission akkuasetuksen uudistuksen yhteydessä esittelemä akkupassi eli digitaalinen tuote- ja käyttöhistoriaseloste, joka seuraa akkua koko elinkaaren ajan. Näin voidaan seurata esimerkiksi sitä, missä vaiheessa elinkaarta akku päätyy kierrätykseen. Kiertotalouden mahdollistava suunnittelu on olennaista akkujen kiertotalouden kannalta. Tällä hetkellä kotimainen akkujen suunnittelu sekä ”circular design” -tyyppinen suunnitteluosaaminen on vielä vähäistä.

Suomen akkustrategian teesit kierrätyksestä:

  1. Kierrätys ei ole valinnainen vaihtoehto vaan se elinehto kestävälle akkuteollisuudelle
  2. Kierrätyksen kannalta tärkein vaihe on suunnittelu, joka on tällä hetkellä heikoin lenkki
  3. Suomesta löytyy jo nyt akkujen ja akkumateriaalien kierrätysosaamista ja -teknologiaa
  4. Closing the Loop – pidemmän aikavälin tavoitteena on palauttaa kaikki akkujen materiaalit vastuullisesti takaisin kiertoon
  5. Digitalisaation mahdollistama akkujen käyttöiän pidentäminen ja akkujen palvelullistaminen luo suomalaisille yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia
  6. Akkupassi tarvitaan erityisesti kierrätyksen tehostamiseksi
  7. Kierrätysmateriaalien markkinoiden syntymistä voidaan vauhdittaa lainsäädännön avulla
  8. Akkualan koulutusohjelmissa tulee huomioida kiertotalous- ja kierrätysnäkökulmat.

Työ Suomen akkustrategian laatimiseksi käynnistyi kesäkuussa 2020 ja työ valmistui vuodenvaihteessa. Työtä tehtiin kahdeksassa työryhmässä, joista akkujen kierrätystä käsiteltiin erityisesti akkujen kiertotalouteen keskittyneessä työryhmässä. Kierrätystä käsiteltiin myös akkujen raaka-aineita ja sääntelyä käsitelleissä työryhmissä.

Jarkko Vesa työskentelee työ- ja elinkeinoministeriössä erityisasiantuntijana vastuualueenaan akkuklusterin edistäminen.

 

Lue aiempia #Kierrossa-blogeja:

#Kierrossa: Maanviljelijätaustaiset yrittäjät kehittivät käytetyistä paristoista luomuviljelyyn sopivan lannoitteen

#Kierrossa: Kansainväliset verkkoalustat tulee saada tuoteturvallisuus- ja tuottajavastuusääntelyn piiriin

#Kierrossa: Tulevaisuuden akut valmistetaan uusioraaka-aineista – tarvitaan aktiivisia kierrättäjiä ja kannusteita teknologian kehittämiseen