Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

#Kierrossa: Paristojen myyntiä ei tule kokonaan kieltää EU:n valmisteilla olevassa akkusääntelyssä

Euroopan komission parhaillaan valmistelevan akkusääntelyn uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että EU:n markkinoilla on ympäristön kannalta kestäviä paristoja ja akkuja. Samalla tarkastellaan ei-ladattavien primääriparistojen myynnin rajoittamista tai jopa kieltämistä EU:n alueella. Paristokierrätyksen Liisa-Marie Stenbäck kuitenkin muistuttaa, ettei ladattavuus ei ole synonyymi kestävyydelle. Paristojen myynnin kieltäminen voisi sen sijaan johtaa jopa tavoitteen vastaisesti kasvihuonepäästöjen lisääntymiseen.

Paristot ovat iso osa jokapäiväistä elämäämme. Kellot, kaukosäätimet, palovaroittimet ja muut vähän virtaa tarvitsevat laitteet toimivat parhaiten pienikokoisilla ja pitkäikäisillä paristoilla.

Nykyisin myynnissä oleviin paristoihin tarvitaan niiden pienen koon ja keveyden vuoksi aikaisempaa vähemmän materiaaleja, eivätkä ne saa sisältää ympäristölle haitallisia raskasmetalleja. Toisin kuin monista akuista, paristoista virta ei juurikaan ajan myötä purkaudu itsestään, joten monissa laitteissa paristot toimivat vuosia.

Esimerkiksi palovaroittimiin myydään jopa 10 vuotta kestäviä paristoja. Jos paristot palovaroittimissa korvattaisiin ladattavilla akuilla, täytyisi akkuja ladata itsepurkautumisilmiön vuoksi jopa muutaman kuukauden välein. Lisäksi akkuja tarvittaisiin vähintään kaksi kappaletta, jotta varoitin pysyisi toimintakykyisen latauksen ajan.

Akkujen käyttö on järkevää paljon virtaa kuluttavissa laitteissa

Kaikissa laitteissa paristoja ei pysty korvaamaan ladattavilla akuilla. Monet terveydenhuollon ja turvallisuuteen liittyvät laitteet tarvitsevat vähintään varmistustoimintoja varten pariston.

Monissa laitteissa on jo siirrytty ladattaviin akkuihin, jos se on teknisesti mahdollista sekä taloudellisesti ja ympäristön kannalta järkevää. Tällaisia ovat muun muassa langattomat kuulokkeet, hiiret, näppäimistöt, kamerat ja monet lelut.

Yleisesti ottaen ladattavat akut soveltuvat parhaiten säännöllisesti käytettyihin, paljon virtaa kuluttaviin laitteisiin. Tällaiset laitteet suunnitellaan nykyisin lähtökohtaisesti vain akuilla toimiviksi. Paristojen käyttäminen paljon virtaa kuluttavissa laitteissa ei ole ympäristön kannalta perusteltua.

Alkaliparistojen sisältämät materiaalit kierrätetään

Paristoja ei voi verrata esimerkiksi kertakäyttöisiin muovituotteisiin, joita käytetään lyhyen aikaa, ja joille ei ole tehokasta keräystä ja kierrätystä. Paristot antavat virtaa yhteen tai useampaan laitteeseen monia kertoja ja niiden pitkän käyttöiän vuoksi joskus jopa koko laitteen eliniän ajan.

On hyvä huomioida, että paristojen sisältämät materiaalit kierrätetään, eikä niissä enää käytetä raskasmetalleja tai akuissa yleisiä niin kutsuttuja kriittisiä materiaaleja. Paristoja ei siksi tule sekoittaa varsinaisiin kertakäyttötuotteisiin, joista EU:ssa pyritään kestävyyden nimissä eroon.

Viime vuonna yli 80 prosenttia kaikista kerätyistä paristoista ja pienakuista oli alkaliparistoja tai vastaavia. Ne saadaan kerättyä käytön jälkeen tehokkaasti kierrätettäväksi yhden Euroopan tiheimmistä keräysverkostoista avulla. Kierrätysprosessissa niistä erotetaan ensin magneettinen rauta (alle 25 %), joka jalostetaan Suomessa muun muassa rakennustarvikkeiden, autojen ja työkalujen uusioraaka-aineeksi.

Jäljelle jäävä niin kutsuttu musta massa toimitetaan tällä hetkellä sinkkisulatolle, jossa massan sisältämä sinkki (noin 25 %) voidaan kierrättää muun muassa rakennus-, auto- ja lääketeollisuuden käyttöön. Suomalainen yritys Tracegrow on ainoana maailmassa kehittänyt teknologian, jonka avulla mustan massan sisältämistä hivenaineista, sinkistä ja mangaanista valmistetaan ekologisia ravinnetuotteita maanviljelyyn. Yhtiö on ottanut kehittämänsä teknologian käyttöön, ja tuotteen myynti on käynnistynyt maailmanlaajuisesti.

Paristojen kieltämisen seurauksena iso kasa käyttökelpoisia laitteita jouduttaisiin hävittämään

Kiertotalouden näkökulmasta olennaista on pariston tai akun arvon säilyminen mahdollisimman pitkään käytössä. Samalla tulee ottaa huomioon pariston tai akun koko elinkaaren aikainen hiilijalanjälki. Monet arkipäiväiset laitteet toimivat vain paristoilla, ja jos niiden myyntiä rajoitetaan, muuttuu iso joukko paristokäyttöisiä laitteita hyödyttömiksi.

Siksi tarkasteltu paristojen käytön rajoittaminen ei ainakaan lyhyellä siirtymäajalla olisi linjassa EU:n ilmastotavoitteiden kanssa. Komission teettämissä vaikutustenarviointiraporteissa on esitetty, että paristojen myynnin kieltäminen vaikuttaisi paristo- ja akkujätemääriin vain kohtuullisesti, kun taas muut vaikutukset ympäristöön olisivat esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromun lisääntymisen vuoksi huomattavia. Pitkähkö siirtymäaika tasaisi vaikutuksia, mutta ei ratkaise sitä, että vähän virtaa kuluttavissa laitteissa akkuihin siirtyminen ei ole perusteltua muun muassa purkautumisilmiön takia.

Kiellon sijasta paristojen kestävyyttä, turvallisuutta ja laatua voidaan parantaa ottamalla käyttöön vähimmäislaatuvaatimuksia esimerkiksi pariston kestävyydelle. Näin voitaisiin varmistaa, että eurooppalaisilla kuluttajilla olisi käytössään sekä teknisesti että ympäristön kannalta turvallisimmat ja korkealaatuisimmat paristot. Lisäksi tuottajia voidaan velvoittaa ohjeistamaan korvaamaan paristot ladattavilla akuilla niissä tuotteissa, joissa se on laitteen toiminnan kannalta järkevää.

Lue lisää paristo- ja akkukeräysjärjestelmien eurooppalaisen katto-organisaation Eucobatin linjapaperista.

Liisa-Marie Stenbäck
Paristokierrätystä hoitavan Recser Oy:n toimitusjohtaja

 

Lue aiempia #Kierrossa-blogeja:

#Kierrossa: Kansainväliset verkkoalustat tulee saada tuoteturvallisuus- ja tuottajavastuusääntelyn piiriin

#Kierrossa: Tulevaisuuden akut valmistetaan uusioraaka-aineista – tarvitaan aktiivisia kierrättäjiä ja kannusteita teknologian kehittämiseen

#Kierrossa: Tästä syystä käytettyjen litiumakkujen ja -paristojen virtanapojen suojaaminen on erityisen tärkeää