Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

#Kierrossa: Kansainväliset verkkoalustat tulee saada tuoteturvallisuus- ja tuottajavastuusääntelyn piiriin

EU:n ulkopuolella toimivat verkkokaupat ja -alustat eivät tällä hetkellä ole vastuussa tuotteidensa kierrättämisestä tai samoista tuoteturvallisuusvelvoitteista kuin EU:n sisämarkkinoilla toimivat verkkokaupat. Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Simo Hiilamo näkee, että vapaamatkustusongelma tulisi huomioida myös ympäristöministeriön parhaillaan valmistelemassa jätelaissa.

Korona-pandemia on vauhdittanut kulutuksen siirtymistä yhä enemmän verkkokauppoihin ja -alustoille. Verkko-ostamisen yleistyminen tekee samalla ajankohtaisiksi tuoteturvallisuus- ja tuottajavastuukysymykset, joiden osalta sääntely ei ole tasapuolista verkon eri kauppapaikkojen välillä.

EU:n ulkopuolella toimivat verkkokaupat sekä kansainväliset verkkoalustat pitää saada vastuuseen EU-lainsäädännön noudattamisesta samalla tavoin kuin tuotteen valmistaja, maahantuoja tai jakelija, jotka ovat jo sääntelyn piirissä. Tavoitteena tulee myös olla saada nämä tahot osallistumaan tuottajavastuusta eli tuotteiden kierrätyksestä aiheutuvien kustannusten jakamiseen.

Kuluttajien näkökulmasta keskeistä on, että verkosta ostetut tuotteet ovat turvallisia käyttää ja että ne täyttävät ympäristövaatimukset. Kuluttajan oikeuksien ja myyjän vastuiden tulisi toteutua kauppapaikasta riippumatta.

Tällä hetkellä EU:n ulkopuolella toimivista verkkokaupoista tilattujen tuotteiden, kuten kännyköiden ja lelujen, ei kuitenkaan tarvitse täyttää samoja tuoteturvallisuus- ja tuottajavastuuvelvoitteita, mitä esimerkiksi sisämarkkinoilla toimivien suomalaisten verkkokauppojen tuotteiden tulee tehdä. Lisäksi kuluttajansuoja on heikompi, kun tuotteet hankitaan EU:n ulkopuolella toimivista verkkokaupoista.

Kansainvälisiltä verkkoalustoilta ostetuissa tuotteissa puutteita

Tilanne koskee myös kansainvälisiä alustayhtiöitä kuten Amazonia, Wishia ja AliExpressia. Alustayhtiöt ovat nykyisen EU-sääntelyn mukaan vain kaupankäynnin teknisiä alustoja eli niin sanottuja online-markkinapaikkoja, eikä niiden tarvitse tarkistaa alustalla myytävien tuotteiden vaatimustenmukaisuutta. Markkinapaikoilla on vastuu ainoastaan vetää lainvastaisena raportoitu tuote pois myynnistä. Sen sijaan kuluttajille toimitetut tuotteet jäävät näiden haltuun, eikä kukaan esimerkiksi korvaa vahinkoa, jonka vaarallinen tuote kuluttajalle aiheuttaa.

Kaupan liiton toteuttamat koeostot AliExpress-, Wish- ja Light in the Box -alustoilta osoittivat, että tilatuista leluista sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteista puuttuivat toistuvasti käyttöohjeet tai lain nojalla edellytettävät merkinnät, kuten CE-merkintä. Merkittävä osa tuotteista ei myöskään täyttänyt EU:n turvallisuusvaatimuksia. Näin ollen eurooppalaisille markkinoille tulee esimerkiksi aineita, jotka on kielletty jo vuosia sitten EU:n kemikaalilainsäädännössä.

Tarvitaan sekä Euroopan että kansallisen tason sääntelyä

Verkossa tapahtuvaan kauppaan liittyvä vapaamatkustajaongelma on laaja, ja nykytilanteesta kärsivät niin kuluttajat kuin eurooppalaiset verkkokauppiaat. Kaupan liiton näkemyksen mukaan ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan sekä Euroopan että kansallisen tason sääntelyä.

Positiivista kehitystä on onneksi tapahtumassa, sillä yhtäläisiä pelisääntöjä ollaan luomassa eurooppalaisille sisämarkkinoille. Komissio valmistelee parhaillaan digitaalisia palveluja koskevaa säädöstä (Digital Services Act), jolla verkkokauppoja ja -alustoja koskeva sääntely tuodaan vuosituhannen alun tilanteesta nykypäivään. Myös tuoteturvallisuusdirektiivin uudistus on valmisteilla.

Kaupan liitto pitää eurooppalaista sääntelyä tehokkaimpana keinona saada verkkoalustat puuttumaan laittomien sisältöjen ja tavaroiden tarjoamiseen. Käytännössä online-markkinapaikat tulisi saada toissijaisesti vastuuseen vahingoista, mikäli tuotteen valmistajaa tai myyjää ei saada vastuuseen. Näin sekä huolehdittaisiin kuluttajien oikeuksista että kotimaisten yritysten mahdollisuuksista kilpailla reilusti.

Verkkoalustat tulisi huomioida myös kansallisessa sääntelyssä. Parhaillaan ympäristöministeriön valmistelussa olevaan jätelakiin tulisi lisätä vastaava kansainvälisiä verkkoalustoja koskeva toissijainen tuottajavastuuvelvoite, vaikka sen tehokas täytäntöönpano olisi haastavaa.

Sääntelyn uudistamisessa keskeistä on, että samat säännöt ja velvoitteet koskevat kaikkia toimijoita myyntikanavasta riippumatta. Lisäksi sääntelyn tulisi olla selkeää, jotta sitä on helppo valvoa. Tähän asti valvontaviranomaiset ovat EU:n ulkopuolisen yrityksiltä kuluttajille suuntautuvan verkkokaupan osalta olleen käytännössä melko aseettomia.

Simo Hiilamo
Kaupan liiton edunvalvontajohtaja

Hiilamo vastaa Kaupan liitossa elinkeinopoliittisen edunvalvontatyön koordinoinnista. Hänen tehtäviinsä kuuluu lisäksi erityisesti erikoiskauppaa ja maksuvälineitä koskeva asiantuntijuus ja edunvalvonta sekä yhteistyösuhteet liitolle keskeisiin erikoiskaupan kumppaniorganisaatioihin. 

 

Lue lisää:

Jätelakiuudistus: Etäkauppa mukaan jakamaan tuottajavastuun kustannuksia vuonna 2021

#Kierrossa: Tulevaisuuden akut valmistetaan uusioraaka-aineista – tarvitaan aktiivisia kierrättäjiä ja kannusteita teknologian kehittämiseen

#Kierrossa: Tästä syystä käytettyjen litiumakkujen ja -paristojen virtanapojen suojaaminen on erityisen tärkeää