Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en

Uusien akkutyyppien määrän kasvu eri tuotteissa on kova haaste akkujen turvalliselle käytölle ja kierrätykselle – kehittämistyöllä alkaa olla jo kiire

Akkuteknologiat-hanke vauhdittaa uusien akkuteknologioitten sovelluskehitystä sekä turvallista käyttöä ja kierrätystä

Recser Oy rahoitti yhdessä kumppaniensa (STEK ry, Teknologiateollisuus ry, SER-tuottajayhteisö ry, Suomen Autokierrätys Oy, Akkukierrätys Pb Oy ja Teknisen Kaupan Liitto ry) kanssa Gaia Consulting Oy:n vetämää Akkuteknologiat-hanketta. Hanke päättyi maaliskuussa 2017. Hanke vauhdittaa uusien akkuteknologioitten sovelluskehitystä sekä turvallista käyttöä ja kierrätystä.

Hankkeen motiivina oli akkuteknologioitten nopea kehitys sekä uudenlaisten akkujen ja niitä hyödyntävien sovellusten määrän nopea kasvu. Uudentyyppisille akuille ei ole vielä – sähköautojen ajovoima-akkuja lukuun ottamatta – kierrätysjärjestelmää, jolla varmistettaisiin akkujen turvallinen käytöstä poistaminen. Esimerkki uudentyyppisistä akuista on isot, teollisuusakuiksi luokiteltavat litiumioniakut, joita käytetään sähköautojen ja teollisuuden sovellusten lisäksi esim. sähköpolkupyörissä ja tasapainoskoottereissa.

Hankkeessa analysoitiin uusia akkuteknologioita ja niiden ominaisuuksia, sovelluskohteita, käyttömäärän kehittymistä, lainsäädäntöä ja kierrätysnäkökohtia. Käyttömäärän kasvu kiihtyi loppuvuonna 2016 odotettua nopeammin, joten tarve uudentyyppisten teollisuusakkujen kierrätysjärjestelmälle oli huomattavasti alun perin arvioitua akuutimpaa. Hankkeessa oli tarkoitus käynnistää sekä tuote- että kierrätysjärjestelmäkehitystä tukeva akkuteknologiaverkosto.

Alustavasta suuresta kiinnostuksesta huolimatta yritykset nostivat kierrätysjärjestelmän ylösajon akkuteknologiaverkostoa korkeammalle prioriteetille. Tämän kuluttajakäytöstä palautuvien teollisuusakkujen kierrätysjärjestelmän pilotoinnin suunnittelu onkin nyt jo käynnissä, ja kehitystyötä tekevät tässä hankkeessa mukana olleet kumppanuusverkoston ydintoimijat. Teollisuusakkujen pilottikeräysprojektin tarkoituksena on kerätä kokemuksia ja tuottaa ohjeistusta teollisuusakkujen turvallisesta ja asianmukaisesta erilliskeräyksestä. Projekti jatkaa käytäntöön keskittyen siitä, mihin Akkuteknologiat -hanke päättyi.

Lisätiedot:

Akkuteknologiat -hankkeesta saa lisätietoja Gaia Consulting Oy:n Antti Pitkämäeltä (antti.pitkamaki(a)gaia.fi, 044 973 8086).

Teollisuusakkujen pilottikeräysprojektista lisätietoa saa Recser Oy:n Liisa-Marie Santakoskelta (liisa-marie(a)recser.fi.fi, 010 249 1704).