Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en
Nipa-litiumparisto napojen teippauksessa

Tällä sivulla kuulet tuoreimmat kuulumisemme.

Tule mukaan kuulemaan ajankohtaista lainsäädännöstä, tuottajavastuusta, kiertotalouden uusista tuulista sekä verkostoutumaan! Tuottajavastuuiltapäivä järjestetään tänä vuonna Tampere-talolla 2.11.2022. Tapahtuma toteutetaan edellisvuoden tapaan hybridimallilla. Tämän vuoden tapahtuman teemana on tuottajavastuun arvo. Tapahtuman moderaattorina toimii Riku Rantala. Ilmoittautuminen alkaa pian ja tapahtuu Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan (TYNK:n) sivuilla. Aikaisempien vuosien tuottajavastuuiltapäivien esitys-...

Litiumioniakut ovat yleistyneet nopeasti ja niitä on kaikkialla, niin kuluttajakäytössä kuin valtavina määrinä erilaisissa kuljetusketjuissa. Riskinä on, ettei kaikkia litiumioniakkuihin liittyviä vaaroja tunneta tai niistä ei välitetä. Litiumioniakkuihin niihin liittyy paljon avoimia turvallisuus- ja riskivastuukysymyksiä: miten kannettaviin akkuihin liittyvät vastuut siirtyvät toimijaketjussa ja kenen vastuulla ovat...

Akuille ehdotetaan EU:n tulevassa akkuasetuksessa digitaalista tuotepassia, johon kerätään yksilöityä tietoa kunkin akun valmistajasta, raaka-aineista, hiilijalanjäljestä sekä vastuullisesta hankinnasta ja kierrätystä sisällöstä. Passia edellytettäisiin teollisuus- ja sähköajoneuvojen akuilta, joiden teho on yli 2 kWh. Kyseessä on henkilöpassia muistuttava systeemi, jonka tavoitteena on tarjota luotettavaa ja läpinäkyvää...

Tuottajavastuu nousee keskeiseen asemaan uudessa sääntelyssä, joka on kiertotalouden näkökulmasta kunnianhimoisempaa kuin tähän asti on millään tuotesektorilla EU:ssa nähty. Euroopassa on käynnissä liikenne- ja energiasektorin murros, jossa tavoitteena on uusiutuvan energian käytön lisääminen ja liikenteen sähköistyminen. Muutos on merkittävä, ja akuilla on siinä keskeinen rooli....

Viime vuonna paristoja ja akkuja vietiin kierrätykseen ennätykselliset yli 2 miljoonaa kiloa. Silti merkittävä määrä jumiutuu kotien nurkkiin tai päätyy vääriin paikkoihin kuten sekajätteeseen, missä ne heräävät yhä useammin vaarallisesti uudelleen henkiin zombeina. Pelastusviranomaiset ovat rekisteröineet 12 ’zombiakkujen’ eli väärin käsiteltyjen akkujen ja paristojen aiheuttamaa hälytystehtävää...

Circular Design Innovation Community -projektin järjestämässä Kiertotaloutta Datasta -haastekilpailussa etsittiin datan avulla ratkaisuja eri toimijoiden asettamiin haasteisiin. Akkukierrätys Pb Oy ja Recser Oy asettivat kilpailuun yhteisen haasteen, johon toivottiin vastauksena uudenlaisia keinoja litium- ja lyijakkujen keräyksen tehostamiseen sekä kierrätyksen ympäristöhyötyjen esiin tuomiseen. – Akkujen kierrätyksellä voidaan saavuttaa...

Talteen kerätyt akut ja paristot päätyvät kierrätysjärjestelmän myötä uusioraaka-aineiksi. Useat eri toimijat osallistuvat akku- ja paristomateriaalin kierrätykseen, jonka tavoitteena on toteuttaa kiertotaloutta mahdollisimman hyvin. Akkujen ja paristojen keräyspisteet kattavat tällä hetkellä koko Suomen, mutta keräysmäärien tiukentuvien kierrätystavoitteiden myötä etenkin sivuvirtojen saaminen kierrätysjärjestelmään tulee yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi. Tällä...

Tuottajayhteisöjen akkuwebinaari tarjosi kattavan katsauksen akkujen ja paristojen kierrätyksen nykytilanteeseen sekä akkuasetuksen mukanaan tuomiin muutoksiin. Tuottajayhteisöjen hallituksille ja omistajille suunnattu webinaari avasi paristo- ja akkukierrätyksen nykytilaa ja tulevaisuutta sekä peräänkuulutti yhteistyön merkitystä muuttuvan säätelyn aallokossa. Webinaarin järjestivät yhteistyössä paristojen ja akkujen tuottajayhteisöt Recser Oy ja Akkukierrätys...

Circular Design Network -projekti käynnisti joulukuussa Kiertotaloutta datalla -haastekilpailun, jossa etsitään uusia ideoita ja konsepteja datan hyödyntämiseen kiertotaloudessa. Haastekilpailuun voi osallistua niin yksityishenkilöt kuin myös tiimit eri organisaatioista. Ideoita voi ehdottaa 24.1.2022 saakka. Haastekilpailu koostuu kuudesta erilaisesta datahaasteesta. Yksi haasteista on paristo- ja akkukierrätyksen tuottajayhteisöjen Akkukierrätys...

EU:n alueella kierrätykseen saapuva vuosittainen litiumakkujäte tulee kasvamaan 200 000 tonniin vuosikymmenen loppuun mennessä. Kierrätykseen vietyjen akkujen toimivia kennoja voisi hyödyntää merkittävästi tehokkaammin uudelleen, ja Tampereen yliopiston CeLLife-hankkeessa testataan menetelmää, joka helpottaisi toimivien kennojen tunnistamista, kirjoittaa projektia vetävä Tuomas Messo Tampereen yliopistosta. Joidenkin arvioiden mukaan litiumioniakkujen markkinat...