Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en
Nipa-litiumparisto napojen teippauksessa

Tällä sivulla kuulet tuoreimmat kuulumisemme.

Tuottajayhteisöjen akkuwebinaari tarjosi kattavan katsauksen akkujen ja paristojen kierrätyksen nykytilanteeseen sekä akkuasetuksen mukanaan tuomiin muutoksiin. Tuottajayhteisöjen hallituksille ja omistajille suunnattu webinaari avasi paristo- ja akkukierrätyksen nykytilaa ja tulevaisuutta sekä peräänkuulutti yhteistyön merkitystä muuttuvan säätelyn aallokossa. Webinaarin järjestivät yhteistyössä paristojen ja akkujen tuottajayhteisöt Recser Oy ja Akkukierrätys...

Circular Design Network -projekti käynnisti joulukuussa Kiertotaloutta datalla -haastekilpailun, jossa etsitään uusia ideoita ja konsepteja datan hyödyntämiseen kiertotaloudessa. Haastekilpailuun voi osallistua niin yksityishenkilöt kuin myös tiimit eri organisaatioista. Ideoita voi ehdottaa 24.1.2022 saakka. Haastekilpailu koostuu kuudesta erilaisesta datahaasteesta. Yksi haasteista on paristo- ja akkukierrätyksen tuottajayhteisöjen Akkukierrätys...

EU:n alueella kierrätykseen saapuva vuosittainen litiumakkujäte tulee kasvamaan 200 000 tonniin vuosikymmenen loppuun mennessä. Kierrätykseen vietyjen akkujen toimivia kennoja voisi hyödyntää merkittävästi tehokkaammin uudelleen, ja Tampereen yliopiston CeLLife-hankkeessa testataan menetelmää, joka helpottaisi toimivien kennojen tunnistamista, kirjoittaa projektia vetävä Tuomas Messo Tampereen yliopistosta. Joidenkin arvioiden mukaan litiumioniakkujen markkinat...

Viime vuonna koronapandemian vuoksi peruuntunut Tuottajavastuuiltapäivä järjestettiin tänä vuonna torstaina 4.11.2021 Tampere-talossa. Tapahtuma kokosi noin 200 kiertotalouden ammattilaista yhteen paikan päällä Tampereella sekä etäyhteyksien kautta. Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK:n viidettä kertaa järjestämässä Tuottajavastuuiltapäivässä päästiin keskustelemaan niin kiertotalouden haasteista kuin myös uusista innovaatioista. Yhdeksi kiertotalouden suurimmista haasteista nostettiin...

Väärään paikkaan heitetyt akut ja paristot heräävät kolhiintuessaan henkiin ja aiheuttavat jo kuukausittain tuhoisia tulipaloja kodeissa ja jätehuollon eri vaiheissa. Pelastusviranomaiset ovat rekisteröineet 20 ’zombiakkujen’ eli väärin käsiteltyjen akkujen ja paristojen aiheuttamaa tulipaloa vuoden 2020 alusta alkaen. Lisäksi rekisteristä puuttuu lukematon määrä läheltä piti -tilanteita, joissa...

Pitkään valmisteltu laaja jätelain uudistus hyväksyttiin ja tuli voimaan Suomessa 19. heinäkuuta 2021. Uudistuksen merkittävin muutos oli tuottajavastuuvelvoitteiden ulottaminen etämyyjiin eli esimerkiksi ulkomaisiin verkkokauppoihin, jotka myyvät tuotteitaan Suomeen. Samalla tehtiin mahdolliseksi tuottajavastuun hoitaminen toisen puolesta, eli nyt toiseen valtioon sijoittautunut tuottajaa vastaava toimija voi ottaa vastattavakseen...

Kierrätyksen sankarit -verkkosivustolla voi opetella konkreettisesti jätteiden lajittelua ja kierrätystä pelaamalla. Sivustolla liikutaan viidessä erilaisessa kierrätysympäristössä: koti, keräyspiste, kauppa, kaupunki ja luonto. Ympäristöissä on tietoa, lajitteluohjeita, erilaisia konkreettisia pelejä sekä visoja seuraavien materiaalien osalta: muovi-, kartonki-, juoma-, lasi- ja puupakkaukset sekä paperi, metalli, sähkölaitteet, paristot...

Kiristyvät vaatimukset lainsäädännössä edellyttävät tuottajayhteisöiltä yhä tiiviimpää yhteistyötä, kirjoittaa lyijyakkujen keräyksestä ja kierrätyksestä huolehtivan Akkukierrätys Pb toimitusjohtajana toimiva Johanna Alakerttula. Viimeinen vuosi on ollut erittäin kiinnostava akkujen parissa työskenteleville. EU:ssa on nostettu esiin uudet akkuihin liittyvät liiketoimintamahdollisuudet ja sähköautot, omavaraisuutemme akkuraaka-aineiden osalta sekä tulevia tavoitteita tukevan...

Paristokierrätyksen taustaorganisaatio ja paristojen ja akkujen kierrätystä hoitava tuottajayhteisö Recser Oy sai vastikään uuden hallituksen, jonka puheenjohtajana jatkaa Seppo Tokola. Mitä kaikkea Recser tekee ja mikä on Tokolan rooli toiminnassa?  Kuka on Seppo Tokola? Olen Recserin puheenjohtaja ja toimin myös päätyössäni Tokmanni Oy:n turvallisuus- ja kiinteistötoimintojen päällikkönä.    Mikä...

Pitkään valmisteltu laaja jätelain uudistus hyväksyttiin ja tuli voimaan Suomessa 19. heinäkuuta 2021. Uudistuksen myötä tuottajavastuun velvoitteet koskevat jatkossa myös niin kutsuttuja etämyyjiä eli esimerkiksi ulkomaisia verkkokauppoja, jotka myyvät tuotteitaan Suomeen. Samalla EU:n vuonna 2018 hyväksymään jätesäädöspakettiin sisältyvät tuottajavastuuta koskevat minimivaatimukset saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tuottajavastuu...