Paristokierrätys
YHTEYSTIEDOT
puhelin: +358 10 249 1717
faksi: +358 10 249 1719
sähköposti: info(a)recser.fi


POSTIOSOITE
Recser Oy
Teknobulevardi 3-5 G
01530 Vantaa

Katso kaikki yhteystiedot
  • sv
  • en
Nipa-litiumparisto napojen teippauksessa

Tällä sivulla kuulet tuoreimmat kuulumisemme.

Ohjelmistoyritys AskKauko visualisoi akku- ja paristokierrätyksen ympäristövaikutukset. Akkukierrätys Pb Oy:n ja Recser Oy:n akkujen keräys- ja kierrätystilastoihin perustuva työkalu julkaistaan lokakuussa. Akkujen ja paristojen kierrättämisen ympäristövaikutukset ovat usein vaikeasti hahmotettavia jopa tuottajille itselleen. Tuottajayhteisöt Akkukierrätys Pb Oy ja Recser Oy lähtivät yhdessä ohjelmistoyritys AskKaukon kanssa...

Millaisia positiivisia vaikutuksia tuottajavastuulla on ja miten kierrätyksen vastuunkantajat eli tuottajayhteisöiden jäsenet voisivat hyödyntää tuottajavastuutietoa paremmin vastuullisuusviestinnässään? Entä miten yritysvastuuraportointia koskeva sääntely muuttuu ja mitä hyötyjä hiilijalanjäljen laskemisesta voi saada? Näihin teemoihin pureudutaan Recser Oy & Akkukierrätys Pb:n järjestämässä, kaikille avoimessa tilaisuudessa perjantaina 7.10. klo...

Arkemme on täynnä teknologiaa, joka vaatii sähköä. Jos sähköä ei oteta suoraan seinästä, sitä tuodaan laitteisiin energiaa varastoivista akuista. Todennäköisesti luet tätä tekstiä akkulaitteesta: puhelimesta tai läppäristä ehkä samaan aikaan kuunnellen musiikkia langattomista kuulokkeista, jotka käyttävät akkua virtalähteenään. ”Teknologian tarpeelle ei näy loppua. Elämämme sähköistyy...

Tule mukaan kuulemaan ajankohtaista lainsäädännöstä, tuottajavastuusta, kiertotalouden uusista tuulista sekä verkostoutumaan! Tuottajavastuuiltapäivä järjestetään tänä vuonna Tampere-talolla 2.11.2022. Tapahtuma toteutetaan edellisvuoden tapaan hybridimallilla. Tämän vuoden tapahtuman teemana on tuottajavastuun arvo. Tapahtuman moderaattorina toimii Riku Rantala. Ilmoittautuminen alkaa pian ja tapahtuu Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan (TYNK:n) sivuilla. Aikaisempien vuosien tuottajavastuuiltapäivien esitys-...

Litiumioniakut ovat yleistyneet nopeasti ja niitä on kaikkialla, niin kuluttajakäytössä kuin valtavina määrinä erilaisissa kuljetusketjuissa. Riskinä on, ettei kaikkia litiumioniakkuihin liittyviä vaaroja tunneta tai niistä ei välitetä. Litiumioniakkuihin niihin liittyy paljon avoimia turvallisuus- ja riskivastuukysymyksiä: miten kannettaviin akkuihin liittyvät vastuut siirtyvät toimijaketjussa ja kenen vastuulla ovat...

Akuille ehdotetaan EU:n tulevassa akkuasetuksessa digitaalista tuotepassia, johon kerätään yksilöityä tietoa kunkin akun valmistajasta, raaka-aineista, hiilijalanjäljestä sekä vastuullisesta hankinnasta ja kierrätystä sisällöstä. Passia edellytettäisiin teollisuus- ja sähköajoneuvojen akuilta, joiden teho on yli 2 kWh. Kyseessä on henkilöpassia muistuttava systeemi, jonka tavoitteena on tarjota luotettavaa ja läpinäkyvää...

Tuottajavastuu nousee keskeiseen asemaan uudessa sääntelyssä, joka on kiertotalouden näkökulmasta kunnianhimoisempaa kuin tähän asti on millään tuotesektorilla EU:ssa nähty. Euroopassa on käynnissä liikenne- ja energiasektorin murros, jossa tavoitteena on uusiutuvan energian käytön lisääminen ja liikenteen sähköistyminen. Muutos on merkittävä, ja akuilla on siinä keskeinen rooli....

Viime vuonna paristoja ja akkuja vietiin kierrätykseen ennätykselliset yli 2 miljoonaa kiloa. Silti merkittävä määrä jumiutuu kotien nurkkiin tai päätyy vääriin paikkoihin kuten sekajätteeseen, missä ne heräävät yhä useammin vaarallisesti uudelleen henkiin zombeina. Pelastusviranomaiset ovat rekisteröineet 12 ’zombiakkujen’ eli väärin käsiteltyjen akkujen ja paristojen aiheuttamaa hälytystehtävää...

Circular Design Innovation Community -projektin järjestämässä Kiertotaloutta Datasta -haastekilpailussa etsittiin datan avulla ratkaisuja eri toimijoiden asettamiin haasteisiin. Akkukierrätys Pb Oy ja Recser Oy asettivat kilpailuun yhteisen haasteen, johon toivottiin vastauksena uudenlaisia keinoja litium- ja lyijakkujen keräyksen tehostamiseen sekä kierrätyksen ympäristöhyötyjen esiin tuomiseen. – Akkujen kierrätyksellä voidaan saavuttaa...

Talteen kerätyt akut ja paristot päätyvät kierrätysjärjestelmän myötä uusioraaka-aineiksi. Useat eri toimijat osallistuvat akku- ja paristomateriaalin kierrätykseen, jonka tavoitteena on toteuttaa kiertotaloutta mahdollisimman hyvin. Akkujen ja paristojen keräyspisteet kattavat tällä hetkellä koko Suomen, mutta keräysmäärien tiukentuvien kierrätystavoitteiden myötä etenkin sivuvirtojen saaminen kierrätysjärjestelmään tulee yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi. Tällä...